Annons

EMA prioriterar säkerhet

I den plan för de kommande fyra åren som den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA presenterat hamnar bättre övervakning av
läkemedel och farmakovigilans högt upp på listan.

28 jan 2011, kl 12:58
0

Annons

Den europeiska myndigheten har arbetat med sin Roadmap 2015 under år nu när den presenterats. Tre huvudmål har identifierats som EMA ska prioritera de kommande åren i form av öka tillgängligheten på läkemedel, optimera säkerheten av dem och tillgodose européernas hälso- och sjukvårdsbehov.

I dokumentet pratar man också om att ägna uppmärksamhet åt den avtagande takten med vilken nya läkemedel når marknaden. EMA vill också förbättra sin process att göra uppföljningar av redan godkända preparat. När det gäller sin egen effektivitet skriver man EMA:s uppgifter blir mer och mer komplexa. Myndigheten består av sex vetenskapliga kommittéer och 35 arbetsgrupper liksom ytterligare expertgrupper som de tar stöd av. Hur dessa samverkar ska man se över.

Framtidsplanerna ingår också att den regulatoriska processen ska ses över även om inga stora förändringar utlovas. Senare i år kommer ytterligare detaljer att redovisas i vad de kallar ?Från vision till verklighet?.