Dubbelt så många cancerfall i USA år 2050

En allt äldre befolkning gör att antalet fall av cancer kan vara fördubblat fram till år 2050 hävdar amerikanska forskare. Den stora gruppen som överlever cancer kommer att ställa nya krav på sjukvården.

21 maj 2002, kl 12:47
0

Enligt en rapport som gjorts på uppdrag av National Cancer Institute och andra myndigheter i USA kommer det att ställas ökade krav på sjukvården för att ta hand om allt fler äldre cancerpatienter.
Av rapporten framgår att förekomsten av cancer kommer att öka för alla åldersgrupper och för samtliga typer av cancer. Antalet fall av diagnosticerad cancer har varit mer eller mindre densamma under de senaste åren, men förväntas inte att förbli stabil i längden beroende på att fler människor når den ålder när cancer blir vanligare ? runt 70 år.
Att ta hand om dessa äldre cancerpatienter kommer att ställa nya krav på sjukvården inom områden som nutrition och medicinsk behandling. Enligt experterna saknas mycket kunskap om vilken nytta äldre cancerpatienter har av dagens behandling. Områden där förbättringar behövs är exempelvis prevention, diagnostisering och effektiva behandlingar samt bättre representation av äldre patienter i kliniska prövningar.

Ny kronisk sjukdom
Många äldre patienter överlever också cancer. Det utgör en annan typ av utmaning för den medicinska professionen. Canceröverlevare är en ny kronisk sjukdom där det krävs ökade kunskaper. Dessa patienter har ökad risk för en ny cancer och risk för sena biverkningar av sin behandling. Det finns till exempel två miljoner kvinnor som överlevt bröstcancer i USA. Det behöves någon sorts ?nedtrappningsonkologi program? för dessa kvinnor, menar en av experterna bakom rapporten.
(Lancet 18 maj 2002)