Diskrepans kring biverkningar

Cancerpatienter upplever troligtvis biverkningarna av sin behandling som värre än vad som rapporteras, antyder en studie.

13 feb 2015, kl 13:09
0

Annons

En studie har jämfört biverkningar rapporterade av patienter med de biverkningar som rapporterats av läkare i tre kliniska studier på cancerläkemedel. Det visade sig att läkare rapporterade många färre biverkningar än vad patienterna upplevde, skriver Reuters.

Totalt ingick 1 090 patienter i de tre studierna. En studie utvärderade en bröstcancerbehandling medan de två andra handlade om lungcancer.

Läkarna i studien rapporterade och graderade hur allvarliga de uppfattade patienterna biverkningar. Patienterna fyllde i enkäter kring biverkningar efter varje behandlingsomgång. Forskarna jämförde sedan rapporterna. 

Det visade sig att läkarna hade underrapporterat biverkningar kring nedsatt aptit, illamående, kräkningar, förstoppning, diarré och förlust av hår med mellan 40 och 75 procent. När forskarna jämförde biverkningar som patienterna upplevt som svårare av var underrapporteringen mellan 13 och 50 procent.

Forskarna menar att deras studie antyder att resultat från kliniska studier kring cancerbehandlingar ska tolkas försiktigt vad gäller biverkningar, särskilt om patienternas självupplevda biverkningar inte rapporterats. De påpekar också att utan korrekta uppskattningar kring biverkningar är det svårt för läkare att diskutera nytta-riskbalans kring nya cancerbehandlingar med sina patienter.

Studien är publicerad i Journal of Clinical Oncology.