?Det finns ingen ursäkt för dålig leveranssäkerhet?

Leveranssäkerheten har inom Pharmacia från och med i år fått högre prioritet.

18 jun 2001, kl 13:06
0

Annons

Det finns ingen ursäkt för dålig leveranssäkerhet. Jag delar Jan-Erik Ögrens synpunkt att vi alla måste bli bättre för patienternas säkerhet och trygghet. Att Pharmacia under var och en av de senaste 12 månaderna hade bättre leveranssäkerhet än branschen i genomsnitt innebär inte att det inte finns rum av förbättringar.


Jan-Erik Ögrens observation att det oftare är billigare läkemedel som drabbas är rätt. Men den outtalade slutsatsen att det låga priset är orsaken till detta är fel. Den rätta kopplingen är att det rör produkter som i ett europaperspektiv tillverkas i små volymer. Detta beror oftast på att vi endast säljer dem i ett fåtal länder. Dessa produkter löper mångdubbelt större risk att drabbas av produktionsstörningar än produkter som tillverkas i princip kontinuerligt.


Jag har stor förståelse för de problem som skapas genom att tillverkaren inte kan ge besked om leveransdatum. Pharmacia införde hösten 1999, som första leverantör, ett on-line system där apoteken har direkt tillgång till våra leveransbesked. Detta bör i viss mån ha minskat problemet. Leveransbeskedet ?ovisst? har därmed utgått. Tyvärr har det hänt att vi tvingats flytta fram leveransdatum beroende på att tillverkningsproblemen varit svårare än vad som först kunnat beräknas.


Inom Pharmacia Sverige har leveranssäkerheten från och med i år fått högre prioritet, vilket vi hoppas kommer att märkas ute på apoteken.


Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete för patienternas bästa.