Annons

Brist på läkemedel oroar Obama

Amerikanska apotek rapporter om brist på närmare 180 olika läkemedel, varav många kan betecknas som livsviktiga. President Obama har nu gett den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA i uppdrag att undersöka orsakerna till bristen.

1 nov 2011, kl 11:26
0

Annons

Bristen på olika läkemedel i USA har nästan tredubblats mellan 2005 och 2010 enligt en rapport från FDA. För att finna orsakerna och komma tillrätta med bristerna ska nu FDA utifrån president Obamas direktiv finna lösningar på det växande problemet. Bland annat hoppas administrationen att man genom snabbare rapportering ska kunna finna alternativa tillverkare, men också öka produktionen av läkemedlen. Obama-adminsitrationen uppmanade också kongressen att anta en lagstiftning som tvingar läkemedelstillverkare att rapportera om man inte kan leverera produkterna.

Det här direktivet
som president Obama undertecknade tillsammans med en cancerpatient och en chefsapotekare vid sin sida i Ovala rummet, är det första sedan 1985 som påverkar FDA:s arbete. Av de 180 olika läkemedel som man haft brist på under 2010 står sterila injektionsläkemedel för närmare 80 procent och av dessa var 28 procent cancerläkemedel.