Annons

Ett inlägg som förbryllar

25 mar 2008, kl 15:34
1

Annons

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

I DN-debatt den 15 mars framhåller Stefan Carlsson och Eva Fernvall att
det är bra att apoteksmonopolet upphör. Som de själva säger kan det
låta märkligt att det är de som påstår detta. Inlägget är föranlett av
att regeringen i propositionen 2007/08:87 föreslår bildandet av ett
omstruktureringsbolag, som tillika är moderbolag till Apoteket AB.

Det nya bolaget skall under en övergångsperiod säkerställa genomförandet av en omreglering av apoteksmarknaden samt inrätta ett av staten helägt servicebolag med ansvar för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser. Bolaget skall övervaka avyttringen av apotek från Apoteket AB och förbereda och anpassa detta till en omreglerad apoteksmarknad. Regeringens bedömning är att merparten av antalet apotek, som Apoteket AB äger idag, kommer att finnas kvar i statlig ägo.
Carlsson och Fernvall konstaterar med rätta att Sverige har ett av de mest kostnadseffektiva distributionssystemen för läkemedel i världen. Det har bidragit till att vi i förhållande till övriga Europa har en genomsnittlig läkemedelskostnad trots att läkemedelsindustrins andel, ca 82 %, av läkemedelskronan, det vill säga försäljningen av receptbelagda läkemedlen, är bland de högsta.

Carlsson/Fernvall anser att den föreslagna omregleringen tar bort de begränsningar för vad man kan åstadkomma inom ramen för ett monopol. Apoteksverksamheten kommer enligt deras syn att inom befintliga läkemedelskostnader få en större andel på de globala läkeme-
delsföretagens bekostnad. Detta kan tolkas som en kritik mot Läkemedelsförmånsnämnden för att vara alltför njugga mot apoteken i ersättningen för de förmånsgrundande läkemedlen ? Apoteket AB´s största inkomstkälla ? medan industrin blir frikostigt behandlad.

Kostnadsutvecklingen för läkemedel består av fyra komponenter: volymutveckling, priser på befintligt sortiment, övergång till nya, vanligtvis innovativa och dyra läkemedel samt ersättningen till apoteken. Av dessa har introduktionen av nya läkemedel varit och kommer att vara den mest kostnadsdrivande faktorn. Att så är fallet är att vi i Sverige har en kvalificerad sjukvård, som är benägen att ta till sig nya teknologier inklusive läkemedel med förhoppningsvis ökad effektivitet i vården. Till innovationsklimatet hör också att Sverige, åtminstone hittills, i förhållande till vår storlek befunnit oss i frontlinjen inom industriell och offentlig forskning på läkemedelsområdet. Det är möjligt att konkurrerande apotekskedjors förhandlingsstyrka kan bidra till att ha kontroll på inköpspriserna och därmed den totala kostnadsutvecklingen för läkemedel 

Att kostnaderna kommer fortsätta att öka, enligt Socialstyrelsens prognoser i något högre takt än under senare år, beror bland annat på läkemedelsindustrins strategi att gå över från ?block- till niche-busters?. Det innebär att antalet nya läkemedel minskar, men de som kommer är mycket komplicerade, dyra och inriktade mot mindre förekommande, men svåra sjukdomar.(Mer om detta framgår av Joakom Söderbergs ?Inblick ? i Läkemedelsvärlden nr 12/07). Prisbildningen på dessa produkter är komplicerad och förhandlingsmöjligheten begränsad.

Apoteket AB skall som nämnts, bibehållas , vilket ifrågasatts av Konsumentverket och Konkurrensverket och enligt tidningen Affärsvärlden, även av presumtiva apotekskedjor på den svenska apoteksmarknaden.
Oavsett hur det blir med detta kan man instämma i Carlssons och Fernvalls förhoppning att kvalificerad rådgivning, utveckling och kunskaper blir avgörande för framgång för framtida konkurrerande  apotekskedjor och andra aktörer.

Bo Holmberg är omvärldsbevakare på Apotekarsocieteten och gästbloggare. Han har tidigare varit bland annat farmaci- och marknadschef på Apoteket AB.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Apoteksmarknadsutredningen synes bygga på en missuppfattning. Det kan aldrig bli en marknadssituation när över 80 % av läkemedelskostnaden betalas av samhället och läkemedelsvalet styrs av läkarens förskrivning.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här