Blodtryckssänkare förlänger livet

Personer med för högt blodtryck lever längre om de behandlas. Det är resultatet från den första publicerade långtidsstudien.

18 jan 2012, kl 12:01
0

Annons

Att blodtryckssänkande behandling minskar risken för hjärtkärlsjukdom är visat i studier, men effekten på längre sikt är diskuterad.

Nu tyder en
långtidsstudie, publicerad i den medicinska tidskriften Jama, att behandlingen också ökar livslängden hos patienterna.
I studien använde sig forskarna av data från en klinisk studie gjord 1986 där 4 000 patienter, i snitt 72 år, behandlades med ett vattendrivande preparat, chlorthalidon eller placebo. 1986, 20 år senare, fann forskarna att de som behandlats hade levt längre än de som behandlats med placebo.

Varje extra
månad med behandling förlängde livet med en extra dag, vilket motsvarar ett extra år efter 30 års behandling.