Betablockerare förbättrar prognosen vid kranskärlskirurgi

Genomgång av data från mer än 600 000 patienter som genomgått koronar kranskärlskirurgi visar att behandling med betablockerare förbättrar prognosen.

3 maj 2002, kl 15:53
0

Betablockerare har en väl visad effekt på hjärtarytmi, angina pectoris och högt blodtryck. Nu publiceras också en studie i The Lancet att betablockerare också kan förbättra prognosen vid kranskärlskirurgi. Forskare i Lousiana, USA har analyserat uppgifter från en databas på över 600 000 patienter som hade genomgått kranskärlskirurgi i USA och Kanada under åren 1996-99. De fann att andelen avlidna 30 dagar efter operationen var 2,8 procent för de som fick betablockerare jämfört med 3,4 för de som inte fick det.
För en majoritet av patienterna reducerade betablockerarna också risken för komplikationer som njursvikt eller förlängd tid i respirator. Den enda biverkan som registrerades var ökad dödlighet hos de som hade en hjärtkapacitet som bara var 30 procent eller mindre.
Men de hoppas att resultaten ska övertyga fler kirurger att betablockad bör användas vid kärlkirurgi. Det fanns tidigare motstånd mot att använda läkemedlet och det har fram till nu inte funnits data som visar positiv effekt av betablockerare vid kärlkirurgi. Ett par av forskarna var dock något skeptiska till att dra för långtgående slutsatser eftersom det är en okontrollerad studie. Studien publiceras den 4 maj i The Lancet.