Bensköra män får subventionerat Forsteo

TLV har beslutat att läkemedlet mot benskörhet, Forsteo också ska subventioneras vid behandling av män med sjukdomen. Men subventionen är fortsatt begränsad till vissa grupper.

14 jun 2010, kl 12:33
0

Forsteo, teriparatid, har sedan januari 2006 ingått i läkemedelsförmånerna för som mest 18 månaders behandling och begränsat till postmenopausala kvinnor med hög risk för fraktur. Men läkemedlet har efter det beslutet också godkänts för behandling av benskörhet hos män och hos patienter med benskörhet i samband med kortikosteroidbehandling med hög risk för fraktur.
Och nu har TLV fattat beslut om att även dessa patienter ska få tillgång till subventionerad behandling med läkemedlet.

Men subventionen
är fortsatt begränsad om dock inte längre till kön.
Behandlingstiden är fortsatt 18 månader. Som förstahandsbehandling gäller subventionen för patienter som har T-score mindre än -3 och som haft minst två kliniska kotfrakturer och bedöms ha en mycket hög risk att få en ny. Även för patienter med T-score mindre än -2,5 och som haft minst en klinisk kotfraktur och som ska behandlas med glukokortikoider under minst sex månader kan Forsteo vara ett subventionerat förstahandsalternativ enligt det nya beslutet.