Annons

Bältrosvaccin nådde målet

GSKs vaccinkandidat mot bältros gav en hög skyddseffekt i en stor fas III-studie.

19 dec 2014, kl 09:22
0

Annons

Läkemedelsföretaget GSK har presenterat resultat från vaccinkandidaten HZ/su mot bältros. I en fas III-studie på 16 160 personer minskade vaccinkandidaten risken för bältros med 97,2 procent jämfört med placebo hos personer över 50 år. Företaget presenterade inte de absoluta talen av insjuknade i placebo- eller vaccingruppen.

Studien startade 2010 och pågår i 18 länder, bland annat Sverige. Patienterna i studien fick vaccinet enligt ett tvådosschema, där den andra dosen gavs efter två månader. Målet med studien var att minska risken för bältros jämfört med placebo. Data från studien kommer att presenteras vid en vetenskaplig kongress och även publicera resultaten i en vetenskaplig tidskrift. 

Pågående studier utvärderar vaccinets effekt i olika åldersgrupper och hos personer med nedsatt immunförsvar. De åldersgrupper som ingår i studien är 50-59, 60-69, 70-79 och 80 år.

Bältros orsakas då det virus som orsakar vattkoppor, varicella-zoster, återaktiveras. Den som har haft vattkoppor har alltså viruset kvar i kroppen resten av livet och ibland aktiveras viruset igen. Det är vanligare hos personer över 50 år, men kan drabba människor i alla åldrar. Ungefär var femte får någon gång bältros.

Bältros kan leda till smärta och vätskefyllda blåsor. Somliga drabbas av postherpetisk neuralgi, en nervsmärta som finns kvar efter att bältrosutslagen försvunnit, vilket kan vara svårbehandlat. Förekomsten av postherpetisk neuralgi är vanligare hos äldre. 

Det finns redan ett godkänt vaccin mot bältros idag, Zostavax, som marknadsförs av Sanofi Pasteur MSD. I höstas uteslöts vaccinet ur läkemedelsförmånen, då TLV ansåg att kostnaden var för hög i förhållande till nyttan då det är oklart hur länge skyddseffekten kvarstår. Zostavax ger en minskad risk för bältros med cirka 70 procent hos personer mellan 50-59 år och 50 procent hos personer över 60 år.