Annons

Bakslag för Alzheimermedel

Trots goda resultat från en mindre studie kunde Baxters Gammagard inte bromsa sjukdomen i en stor fas III-studie.

8 maj 2013, kl 09:36
0

Ännu en läkemedelskandidat mot Alzheimer har misslyckats med att nå studiemålet. Den här gången är det Baxters Gammagard (humant immunoglobulin). Trots lovande resultat från en mindre fas II-studie kunde kandidaten inte nå målet med att minska kognitiv försämring och bevara funktionsförmågan hos patienterna i en fas III-studie. 

Studien, som var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad, omfattade 390 patienter med mild och medelsvår Alzheimer. Efter 18 månader var det ingen statistiskt säkerställd skillnad i kognitiva funktioner och funktionsförmåga mellan gruppen som fick immunoglobulin och placebogruppen. 

Däremot kunde forskarna se en viss effekt av immunoglobulin på kognitiva parametrar hos patienter med medelsvår Alzheimer som också var bärare av genen ApoE4. 

Men eftersom effektmåttet med fas III-studien inte nåddes kommer Baxter att avsluta övriga studier på Gammagard. Företaget meddelade också att man kommer att ompröva sin nuvarande forskning inom Alzheimersområdet och fatta ett beslut om hur man ska gå vidare efter att de fullständiga resultaten från studien är analyserade.