Annons

Både Zoloft och terapi hjälper barn med ångest

Barn och ungdomar med ångest kan bli hjälpta både av sertralin och av
kognitiv beteendeterapi. Bäst resultat uppnås om behandlingarna
kombineras visar data från en amerikansk studie i
the New England Journal of Medicine.

31 okt 2008, kl 12:11
0

Annons

I studien, som finansierats av the US Institute of Mental Health, jämfördes effekten av behandling med Zoloft (sertralin), kognitiv beteendeterapi, KBT, eller en kombination av båda. Resultaten efter åtta veckor visade att en kombinationsbehandling gav den allra bästa effekten.

Totalt ingick 488 barn mellan 7 och 17 år som diagnostiserats med generaliserat ångestsyndrom, separationsångest eller social fobi.  Barnen delades slumpmässigt in i fyra grupper som fick antingen 14 tillfällen av kognitiv beteendeterapi eller det antidepressiva läkemedlet sertralin eller både kognitiv beteendeterapi och sertralin alternativt enbart ett placebopiller.

Efter 12 veckor hade 80,7 procent av barnen som fått kombinationsbehandling blivit betydligt bättre. I gruppen som fått enbart KBT mådde 59,7 procent mycket bättre, 54,9 procent av sertralingruppen och 23,7 procent av dem som fått placebo. För att skatta förändring i ångest användes ett index som benämns Clinician Global Impression-Improvement scale.

Bland de barn som enbart fick sertralin syntes inte fler sidoeffekter än bland dem som fick placebo, och få av barnen avbröt studien på grund av biverkningar. I en kommentar till studien säger chefen för NIMH att den är ytterligare ett bevis för att en väldesignad kombinationsbehandling är det bästa sättet att behandla barn med ångest, men att båda behandlingsformerna för sig också är effektiva.