Annons

Hög dos influensavaccin till äldre effektivt

Att ge äldre människor influensavaccin i en dos som är fyra gånger så
hög som vanligt kan ge ett effektivt antikroppssvar. Särskilt bra är
det för personer som inte svarar bra på vanligt vaccin. Det visar
siffror från en ny studie.

31 okt 2008, kl 13:46
0

Annons

Att ge personer över 65 år en injektion med influensavaccin som är fyra gånger så hög som gängse vaccin kan ge ett effektivt skydd mot sjukdomen. Det visar siffror från en studie utförd i Rochester i USA. Resultaten presenterades vid en årlig konferens om infektionssjukdomar ordnad av Infectious Diseases Society of America.

I studien användes preparatet Fluzone från Sanofi Pasteur som inte används i Sverige, men är ett av de vanligaste i USA. Vaccinet skyddar det mot tre strängar av influensa, H1N1, H3N2 och typ B-sträng och standardvarianten innehåller 15µg substans som skyddar mot respektive variant. Försökspersonerna i studien, som alla var över 65 år,  fick i stället en dos innehållande 60 µg av varje substans. 2 575 personer fick den högre dosen och 1 265 fick standarddosen. Efter en månad kontrollerades personernas nivåer av antikroppar i blodet.

De personer som fått en högre dos hade mellan 30 till 80 procent mer antikroppar mot influensa än de som fått standarddosen. De som fick en högre dos hade i större utsträckningar biverkningar i form av hudrodnad och smärta vid injektionsstället. Dessa symptom försvann inom tre dagar.

Något som forskarna tyckte var extra intressant var att bland dem som fick den högre dosen, hade även de personer som inte hade några mätbara halter av antikroppar vid studiens början, utvecklat ett immunsvar. Professor Ann Falsey som var med och gjorde studien menar att detta är intressant eftersom dessa personer är extra känsliga för influensa och ofta tillhör dem som inte svarar bra på ett vanligt influensavaccin.