Märit Johansson

Märit Johansson

Ordförande Apotekarsocieteten, vice ordförande Swedish Incubator & Science Parks och vd Karolinska Institutet Science Park

“Vårda redan befintliga innovationsmiljöer”

Fokusera på redan befintliga strukturer i stället för att starta nya projekt och satsningar, skriver Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson i ett nytt blogginlägg.

Vårda de strukturer för innovation vi redan har

Life science-branschen är mycket viktig för svensk exportindustri. Läkemedelsbranschen ökade sin export under 2015 och representerar nu sex procent nettoexporten. Trots glädjande siffror debatteras det svenska innovationsklimatet och vår innovationsförmåga flitigt. Olika rapporter och utspel visar allt från starka svenska positioner i många olika internationella index till braskande rubriker som antyder att Sverige faller tillbaka […]

En kraftfull strategi för svenskt forskningsklimat – nu!

Sveriges life science-forskning har haft fantastiska framgångar under förra seklet som till exempel flera innovativa läkemedel, diagnostika för allergitester samt utrustning för proteinseparationer. Vi hade då ett antal karismatiska innovativa forskare som skapade en framgångsrik forskningsmiljö. Samarbetet mellan universitet och läkemedelsindustri, myndighet och sjukvård var smidigt och okomplicerat och inte speciellt reglerat. Beslutsvägarna var unikt […]