Profilbild

Birgitta Gerne och Lisa Kvist Wadman

Antikolinergika skyndar på åldrandet

Nya studier ger ytterligare bevis för att läkemedel med antikolinerg effekt kan påskynda funktionell och kognitiv försämring hos äldre personer.