Profilbild

Anne Hiselius

“Författningen borde fokusera på patientrisk”

Typ av läkemedel och situation bör avgöra vem som har rätt att ge läkemedel, inte den fysiska platsen. Det skriver två kliniska apotekare i ett debattinlägg apropå Socialstyrelsens förslag om föreskrifter för läkemedelshantering i hälso- och sjukvården som är ute på remiss.

Ställ krav – det ökar patientsäkerheten

Det sägs att Napoleon anställde folk som ?hade tur?. Samma sak sägs om Gustav Eriksson (senare Gustav Vasa). Hur kunde han klara livhanken som kung under nära 40 år under 1500-talet? Var han en man med mycket stor tur, eller fanns det fler faktorer som var viktiga?  Är man ?otursbenägen? bör man kanske inte arbeta […]