Astrazeneca ska jämföra Crestor med Lipitor

Astrazeneca drar igång en stor jämförande studie för att undersöka vilket läkemedel som har störts effekt på åderförkalkning: Astrazenecas egna Crestor eller konkurrenten Pfizers Lipitor.

16 jan 2008, kl 11:53
0

Studien kommer att gå under namnet SATURN, och kommer vara en dubbelblind studie med parallellgrupper. Patienter med ateroskleros kommer att behandlas med antingen Crestor (rosuvastatin) eller Lipitor (atorvastatin) under 104 veckor. Totalt kommer 1300 patienter följas på 170 olika kliniker runt om i världen.

Syftet är att svara på frågan vilken av de två konkurrerande statinerna som har bäst effekt på patienter med långt framskriden ateroskleros. Studien beräknas vara avslutad 2011.