Annons

AstraZeneca kan nu tänka sig recepfri Losec

Andra halvåret nästa år kan det finnas en receptfri variant av Losec Mups på apoteken. AstraZeneca har efter Läkemedelsverkets påtryckningar påskyndat sin planering. I september fattar Läkemedelsverket sitt beslut om eventuell receptfrihet.

5 jul 2002, kl 01:27
0

I förra numret av Läkemedelsvärlden uttalade David Andersson på AstraZeneca att företaget nu inte hade några planer på att introducera Losec Mups i receptfria förpackningar mot tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Företaget överraskades av Läkemedelsverkets utspel om att tiden var mogen att lyfta bort recepttvånget från små förpackningar av Losec Mups i styrkorna 10 och 20 mg för behandling av lindrig halsbränna och sura uppstötningar.
Men under sommaren har det skett en omsvängning. Hässle Läkemedel har nyligen börjat undersöka förutsättningarna för att lansera en receptfri förpackning av Losec Mups redan andra halvåret år 2000.
– Att vi påskyndat vår planering beror på att Läkemedelsverket tog sitt initiativ i frågan, säger Anne-Charlotte Knutsson, chef för marknadskommunikation, AstraZeneca.
För närvarande inriktar sig företaget på styrkan 10 mg, i ett senare skede kan även 20 mg-tabletten bli aktuell.


Mindre förpackningar
Förpackningsstorleken är inte klar ännu, men det är troligt att en receptfri förpackning kommer att omfatta färre än de 14 tabletter den minsta receptbelagda förpackningen innehåller.
Anne-Charlotte Knutsson tror inte att företaget behöver göra ytterligare kliniska studier av tabletten. Däremot måste man bland annat ta fram nya bipacksedlar som behövs för de receptfria förpackningarna.
– Vi måste försäkra oss om att hanteringen sker medicinskt helt korrekt, säger hon.
AstraZenecas tidigare avvisande hållning till Läkemedelsverkets propåer har ingen ekonomisk grund.
– Vi ser detta som en ny marknad där vi hoppas ta marknadsandelar från de andra receptfria produkterna. Receptfriheten kommer troligen inte att påverka den receptbelagda försäljningen, säger Anne-Charlotte Knutsson.


Receptfria kapslar?
För närvarande är det tillåtet att parallellimportera Losec-kapslar trots att AstraZeneca avregistrerat sina. En juridisk tvist är inte avgjord av Regeringsrätten.
Frågan är om motsvarande förpackningar av parallellimporterade kapslar receptbefrias. Thomas Lönngren, programchef på Läkemedelsverket , säger att frågan tidigast avgörs i september. Innan man kan besluta om receptfrihet för parallellimport ska verket ta ställning till frågan om receptfrihet för Losec Mups.
I dagsläget är intresset bland parallellimportörerna svalt; marknaden är helt enkelt för liten. Den stora försäljningen av Losec gäller styrkan 20 mg – både 10 mg och 40 mg har en jämförelsevis liten försäljning.
Men vid tillräckligt stor efterfrågan blir vi intresserade. Det förutsätter dock att det kommer att finnas en större tillgång till 10 mg-kapslar i Europa än idag. I Danmark har vi flera receptfria produkter, så området är inte alls främmande för oss, säger Ulf.Janzon, VD för Paranova Läkemedel AB och tillika ordförande i parallellimportörernas förening