Apoteket kritiseras i tillsynsrapport

Under sommaren inspekterade Läkemedelsverket verksamheten på 61 apotek runt om i landet. Inspektörerna fann flera brister men slutsatsen var att verksamheten bör kunna fungera när påpekade avvikelser korrigerats.

19 jul 2002, kl 05:21
0

Säkerhetsmarginalerna i receptexpeditionen har reducerats betydligt. Förutsättningarna att ge författningsmässig information om läkemedel är inte acceptabel. Organisation, exponering och rutiner i självval är otillfredsställande. Kötiderna är tidvis oacceptabelt långa.
Så kan de viktigaste punkterna i rapporten från Läkemedelsverkets inspektion i somras sammanfattas.
I en kommentar säger Apoteket AB:s tillförordnade VD Sören Olofsson att man ska omprioritera arbetet så att problemen kan rättas till så snabbt som möjligt. Bland annat ska IT-systemet förbättras.
Omläggningen av kreditsystemet som skulle börja den 1 oktober skjuts på framtiden ett antal månader.
? Vi vill först testa funktionen och samla erfarenheter från några apoteksgrupper. Jag hoppas vi kan genomföra kreditfunktionen i apotekskortet kring årsskiftet, säger Thony H Björk, informationsdirektör i Apoteket AB.
Han anser att de påtalade bristerna beror på en kombination av en intern rationalisering, det svårförklarade förmånssystemet och en kraftig volymökning. Men han betonar att säkerheten inte blivit lidande:
? Vi har till exempel inte fått fler Lex Maria-fall.
Farmacevtförbundet har med anledning av rapporten krävt att det tidigare beslutade besparingspaketet rivs upp.
? Jag kan aldrig tänka mig att det blir aktuellt att åter öppna 27 stängda apotek och återanställa 900 farmaceuter som slutat, säger Thony Björk.