Receptfritt i butikerna efterlyses i många remissvar

Flera remissinstanser går emot utredaren Lars Jedings förslag om att försäljningen av receptfria och receptbelagda läkemedel inte ska skiljas åt. Men avskaffat monopol välkomnas på många håll.

19 jul 2002, kl 05:22
0

De båda aktuella utredningarna på läkemedelsområdet dryftas nu in i det sista hos många av de remissinstanser som uppmanats lämna synpunkter till socialdepartementet.
Trots att remisstiden närmar sig sitt slut (1 oktober), hade endast 14 av 81 remisssvar inkommit vid denna tidnings pressläggning. Till de ?tyngre? instanserna som funderat färdigt hör två stora fackförbund, Handelsanställdas förbund och Vårdförbundet, samt arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.
Med ett inlägg på DN Debatt i början av september offentliggjorde Handels ordförande Kenth Pettersson förbundets huvudsakligen positiva inställning till ?Läkemedel i vård och handel?.
Handels välkomnar förslaget att avskaffa apoteksmonopolet och kraven på apotekarkompetens, men säger av rättviseskäl nej till förslaget om fri prisbildning. Handels anser också att utredningen borde föreslagit försäljning av receptfria läkemedel i butikerna.
Även Vårdförbundet säger i sitt remisssvar att de saknar ett förslag om försäljning av receptfria läkemedel i handeln. Man applåderar däremot den föreslagna konkurrensutsättningen av Apoteket AB och förslaget om frivilliga läkemedelsprofiler, men avstyrker förslaget om att verksamhetschefer på apotek måste vara apotekare.


Utförsäljning föreslås
Svensk Handel, en sammanslagning av Grossistförbundet, Köpmannaförbundet och Handelsarbetsgivarna, efterlyser en mer långtgående fri prissättning än den som föreslås i utredningen och en omedelbar utförsäljning av Apoteket AB.
Även Svensk Handel beklagar inte helt oväntat att utredningen inte föreslår receptfritt i butikerna. En av motiveringarna lyder att utvecklingen mot ökad egenvård i samhället är positiv.
SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, för dock här ett totalt motsatt resonemang. Man håller med Lars Jeding om att försäljningen av receptfria läkemedel bör knytas till apoteken, eftersom en ökad försäljning av receptfria läkemedel inte är önskvärd.
Allmänmedicinarna har ingen bestämd hållning i frågan om konkurrensutsättning av Apoteket AB; man tror förslaget leder till bättre service men knappast billigare läkemedel, och saknar en diskussion om följderna av en utökning av antalet försäljningsställen. SFAM tror att läkemedelskonsumtionen kan komma öka om förslaget blir verklighet, och ifrågasätter om detta är önskvärt ur ett folkhälsoperspektiv.
Vidare stöder man fri prissättning, men uttrycker tveksamhet gentemot läkemedelsprofiler innan systemet utvärderats. I frågan om generisk substitution förordar SFAM dagens system med frivilliga överenskommelser mellan förskrivare och lokala apotek.


Ingen samsyn från
landstingen

Sex av landets landsting har också levererat sina synpunkter på utredningarna. Landstingens åsiktsskillnader är närmast diametrala; medan Uppsala läns landsting exempelvis välkomnar förslaget om avskaffande av apoteksmonopolet, anser Jönköpings läns landstingsstyrelse att ?Apoteket AB sköter läkemedelsdistibutionen på ett bra sätt och ingen förändring bör ske för närvarande?.
Landets största läkemedelskommitté, den i Göteborg och södra Bohuslän, är positiv till förslagen om monopolavskaffande, läkemedelsprofiler och generisk substitution, men tycker liksom Handels och Vårdförbundet att receptfria läkemedel borde få säljas utanför apoteken. Kommittén tror dock i motsats till Lars Jeding att landstingsutgifterna kommer att öka om förslagen verkställs. Enligt kommittén ?diskuteras inte finansieringen av förslagen på ett seriöst sätt i utredningen?.
MFR, Medicinska forskningsrådet, har avstått att lämna synpunkter på läkemedelsutredningarna.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng