Annons

Apotek till försäljning ska hållas i trim

Trots att de ska säljas måste både ekonomi och drift vara i toppform på
de apotek Apoteket AB blir av med. Nio nya bolag bildas och det är en
snårig process för driftansvarige Stefan Gustafsson.

2 jun 2009, kl 14:00
0

Annons

Vad händer organisatoriskt med de apotek som ska säljas?
– OAB har bildat nio nya dotterbolag till Apoteket AB, där varje kluster inklusive de som ska säljas till småföretagare, blir egna bolag. Det finns en styrelse för Omregleringsorganisationen med representanter från Apoteket och OAB där jag är driftsansvarig från Apoteket.

Har varje bolag sin egen chef?
– Apoteken är indelade i 25 regioner som har varsin tillförordnad regionschef. De två stora klustren och småföretagarapoteken består av sju regioner var. De övriga fyra motsvaras av mindre kluster. Varje bolag har dessutom en administrativt ansvarig chef som också är tillförordnad regionchef i bolaget. Av dessa 25 är 8 stycken också till förordnade bolagschefer.

Varför ska apoteken bolagiseras?
– De måste bli egna enheter som nya ägare kan ta över. En viktig del är att teckna nya avtal med alla leverantörer vi har, främst läkemedelsgrossister men också leverantörer av kontorsmaterial, det är otroligt många inblandade. Det är Apoteket AB som tecknar avtalen men till de olika dotterbolagen. De flesta avtalen gäller tills klustrena säljs men avtalen för läkemedelsleveranser kommer att gälla en bit in på 2010.

– Bolagen måste också få egna administrativa system så att till exempel löner och lagerhållning kan skötas centralt inom varje bolag när den nye ägaren tar över.

Vad är Omregleringsorganisationens viktigaste uppdrag?
– Först och främst att se till att läkemedelsförsörjningen säkerställs under hela processen. Sen måste vi se till att de apotek som ska säljas utvecklas lika bra som övriga apotek så att de inte tappar i service eller får en sämre ekonomi.

Många pratar om vikten att säkerställa läkemedelsförsörjningen. Vad är det som kan gå fel?
– Det handlar om ett omfattande administrativt arbete framförallt på datasidan där rätt information hela tiden måste finnas tillgänglig vilket är en utmaning. Ett tidigare orosmoment var om stora delar av personalen skulle välja att inte följa med så att de sålda apoteken blev obemannade. Nu känner vi oss trygga eftersom bara ett 30-tal anställa valt att inte följa med till den nya arbetsgivaren.

Det dröjer ytterligare en tid innan de anställda vet vem de får som arbetsgivare, hur hanterar de osäkerheten?
– Knepigast är det nog för dem som tillhör småföretagarklustret, framför allt för cheferna där. De har många frågor som kräver en del tankemöda ? kommer man att trivas med sin nye chef, ska man själv köpa apoteket, kommer köparen att vilja ha mej kvar? Men de flesta verkar lugna med övergången.

När får personalen sin nya arbetsgivare?
– De första avtalen väntas bli klara i oktober och då är det rimligt att tro att de första övertagandena blir i november-december.

Vad ska du göra när allt är klart?
– Då ska jag återgå till att vara chef för regionen Uppsala-Västmanland-Örebro.

Läs också tidigare intervjuer med profiler inom apoteksomregleringen:
090429 Apotekets HR-chef Monica Höglind
090506 Omstruktureringsbolagets vd Eva-Britt Gustafsson
090513 Läkemedelsverket inspektionsenhet, Erica Hagblom
090520 Farmacevtföretagarna, Lennart Axelsson
090527 Servicebolagets vd, Ylva Hambraeus Björling
090610 Apotekets internationella chef, Thony Björk

090617 Statssekreterare på finansdepartementet,
Dan Ericsson
090617 TLV:s apoteksansvarige, Magnus Thyberg