Annons

Antidepressiva inte säkert för barn

Det brittiska läkemedelsverket, MHRA har gått ut med en varning att paroxetin inte bör förskrivas till barn och ungdomar under 18 år.

11 jun 2003, kl 11:40
0

Annons

Varningen baseras på nya data som MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Authority) fått under de senaste två veckorna. Dessa tyder på en ökning av självmords benäget uppträdande i denna åldersgrupp vid förskrivning av paroxetin (Seroxat) som att skada sig själv.
De nya uppgifterna visar att fördelarna med paroxetin för behandling av depressiv sjukdom hos barn inte överväger riskerna, hävdade MHRA i ett uttalande.
Paroxetin, som hör till klassen SSRI och är ett av världen bäst säljande läkemedel, har varit förknippat med ett ökande antal rapporter om biverkningar som självmordstankar och utsättningssymtom.
Trots att läkemedlet inte är officiellt godkänt för unga personer har det under föra året skrivits ut till cirka 8 000 patienter under 18 år i Storbritannien.