Annons
Antibiotika kan minska risken för könssjukdomar

Antibiotika kan minska risken för könssjukdomar

Studie visar att profylaktisk antibiotika minskade risken att få bland annat syfilis för män som har sex med män.

20 dec 2017, kl 07:39
1

Annons

Med anledning av en ökning av sexuellt överförbara sjukdomar, i synnerhet syfilis, ville forskare i Frankrike undersöka om förebyggande antibiotika kunde minska risken för nyinfektioner.

I en randomiserad, oblindad studie riktade de in sig på patienter ur gruppen män 18 år och uppåt som har sex med män, som har ett flertal olika sexpartners och som medicinerar med profylaktisk behandling mot hiv-infektion, så kallad Prep.

Bland dessa randomiserades hälften till att få doxycyklin 200 mg att ta som en enkeldos inom 24 timmar efter ett oskyddat samlag. Andra hälften fick ingenting. Alla studiens deltagare fick rådgivning kring riskminimering och gratis kondomer, och testades regelbundet för hiv.

Totalt ingick 232 män i studien, som publiceras i Lancet infectious diseases. Det primära effektmåttet var nyinfektion av någon av de sexuellt överförbara sjukdomarna gonorré, klamydia eller syfilis under en uppföljningstid på tio månader. Analysen gjordes på samtliga i studien.

Resultatet visade att risken att få en ny sexuellt överförbar infektion var 22 procent i gruppen som fick antibiotika jämfört med 42 procent i gruppen som inte fick det. Risken för att få syfilis minskade med 73 procent och för klamydia med 70 procent. Doxycyklin fungerar inte mot gonorré så för gonorré var risken likartad.

Forskarna drar slutsatsen att doxycyklin minskade risken för nyinfektion av bakteriella sexuellt överförbara sjukdomar hos högriskindivider bland män som har sex med män. Uppföljningstiden var dock inte särskilt lång och hur effekten skulle se ut över en längre tid går inte att säga.

Att använda antibiotika i förebyggande syfte är dock långt ifrån en självklarhet med tanke på resistensutveckling.

– Jag anser självklart inte att denna strategi ska användas brett av vem som helst, kommenterade Jean-Michel Molina, chef för infektionsavdelningen vid sjukhuset Sain-Louis i Paris och huvudförfattare till artikeln, för den medicinska nyhetssajten Statnews. Men om man kan urskilja en grupp med hög incidens av syfilis eller klamydia och man snabbt vill sänka förekomsten av infektionerna i gruppen, så skulle det här kunna vara en metod under ett par månader. Framför allt behöver vi forska mer på hur vi förebygger sexuellt överförbara sjukdomar.

Antalet nya infektioner av syfilis har ökat de senaste åren. I Sverige ökade antalet nya fall mellan åren 2009 och 2015 med i genomsnitt nio procent per år. Mellan 2016 och 2015 var ökningen sex procent. I USA var noteringen av syfilis under 2016 den högsta sedan 1993, 8,7 per 100 000 personer.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Förr fanns Nicholssons salva som skulle förebygga gonorré. Jag tror den delades ut till vissa riskgrupper., som sjömän och värkpliktiga. Den bestod av en liten kartong med en liten tub med en silver och kvicksilverkräm samt en liten tygpåse. Krämen sprutades i urinröret och sedan på med den avlånga tygpåsen, som knöts fast. Jag har själv sett en sådan förpackning och hela kitet så att säga. Det måste varit under värnplikten de förevisade en sådan förpackning för oss. Men den användes inte då.