Pengar till forskning på barncancer och hjärtfel

Fyra forskare får fem miljoner kronor för att studera kopplingen mellan barncancer och hjärtsjukdomar.

20 december 2017, klockan 11:14
0

Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden delar tillsammans ut pengarna till fyra olika forskningsprojekt för att öka kunskapen kring kopplingen mellan de två sjukdomsområdena. Det handlar både om sambandet mellan medfött hjärtfel och cancer och mellan barncancer och hjärt-kärlsjukdom.

Närmare en tredjedel av de barn som hjärttransplanterats drabbas nämligen senare i livet av cancersjukdomen lymfom. Orsakerna till det är inte klarlagda. Dessutom får barn som behandlas för cancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom till följd av de starka läkemedel som de får.

– En av de allvarligaste komplikationerna av cellgiftsbehandling är hjärtsvikt, säger Marianne Jarfelt, barnonkolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och en av forskarna som nu får forskningsmedel, i en kommentar.

– Förutom att undersöka förekomsten av hjärtpåverkan vill vi undersöka hur hjärtsvikt uppkommer och om tidig diagnos och behandling kan förbättra prognosen. Vi strävar efter att så småningom ta fram ett protokoll för hjärtundersökning med ultraljud, vilket bör inkluderas i vårdprogrammet för uppföljning efter barncancer, säger Marianne Jarfelt.

Forskning och nya behandlingsmetoder har gjort att överlevnaden för barn med cancer har ökat dramatiskt de senaste trettio åren, från 20 till 80 procent. Men över hälften av dem som överlever barncancer drabbas av sena komplikationer som hjärt- och kärlproblem.

– Det är en skör balansgång att hitta skonsamma behandlingar samtidigt som vi ska öka överlevnadsnivån. Tack vare den här specialsatsningen hoppas vi få fram ny forskning inom ett område där kunskapen idag är begränsad, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden, i pressmeddelandet.