Annons

Ännu ett ok för Forxiga

Diabetesmedlet dapagliflozin har nu godkänts även i USA. Men FDA kräver flera uppföljningsstudier.

9 jan 2014, kl 10:57
0

Annons

Forxiga som används för att behandla diabetes typ II godkändes inom EU 2012. I USA, där preparatet går under namnet Farxiga, har läkemedelsmyndigheten FDA varit mer avvaktande. Men på onsdagen gav de slutligen tummen upp för Astrazenecas och Bristol-Myers Squibbs preparat.

Dapagliflozin, den aktiva substansen i Forxiga, är en selektiv, reversibel hämmare av natriumglukos-ko-transportör 2 (SGLT2) som inte är beroende av insulin. Det var det första läkemedlet i SGLT2-klassen som godkänts inom EU.

En av anledningarna till att FDA dröjt med godkännandet är att medlet i studier kopplats till ett ökat antal fall av bröst- och urinblåsecancer. Som en del av godkännandet kräver nu FDA sex uppföljningsstudier som bland annat ska övervaka just detta, liksom kardiovaskulära händelser i särskilda riskgrupper.

I december meddelade Astrazeneca att man köper ut samarbetspartnern Bristol-Myers Squibb från den gemensamma diabetesportföljen. Astrazeneca kommer dessutom ta över drygt 4 100 anställda som arbetar med diabetesprojekten på Bristol-Myers Squibb.