Annons
Ännu en alzheimer-kandidat går i graven

Ännu en alzheimer-kandidat går i graven

Läkemedelsbolaget Roche avbryter fas III-studierna med antikroppen crenezumab då den saknar klinisk effekt.

30 jan 2019, kl 11:56
0

Annons

De pågående fas III-studierna Cread 1 och 2 med alzheimerkandidaten crenezumab avslutas i förtid, meddelar Roche i ett pressmeddelande. Beslutet fattades efter en interimsanalys där det konstaterades att substansen sannolikt inte skulle nå det primära effektmåttet, vilket var att påvisa klinisk förbättring gällande demenssymtom jämfört med ingångsvärden.

– Även om resultaten med crenezumab är en besvikelse, bidrar de på ett meningsfullt sätt till vår förståelse av Alzheimers sjukdom, säger Sandra Horning, chef för global produktutveckling på Roche, i pressmeddelandet.

Crenezumab är en monoklonal antikropp som binder till och bidrar till avlägsnandet av beta-amyloid i form av neurotoxiska oligomerer.

I de nu avslutade studierna ingick 1 500 patienter med tidig Alzheimers sjukdom, vilket bekräftats med ryggmärgsprov eller amyloid-PET. Studierna kördes parallellt och tanken var att de skulle pågå i två år. I studierna testades doser av crenezumab som var fyra gånger högre än i fas II-studierna. Antikroppen administrerades med subkutana injektioner.

Roche fortsätter dock att studera crenezumab som förebyggande behandling för patienter med stark ärftlighet för alzheimer. I en femårig studie ingår friska patienter från Colombia med en autosomal dominant mutation som ger stor risk att utveckla så kallad familjär alzheimer.

Crenezumab upptäcktes av det schweiziska bioteknikbolaget AC Immune och har därefter vidareutvecklats av Roche.