Anders Milton, WMA: ?Läkare och apotekare måste samarbeta mera?

? När ni informerar kan ni förstöra två timmars bra patientkontakt på ett par minuter. Därför måste informationen från läkare och apotekare koordineras bättre.Det är ett av budskapen till världens apotekare från Anders Milton, ordförande i världsläkarorganisationen, WMA på årets FIP. Det handlar om samarbete mellan apotekare och läkare.

23 jul 2002, kl 02:38
0

Apotekare och läkare måste samarbeta mer i framtiden. Det verkar det råda en rörande enighet om på årets FIP-kongress. Ett utvecklat samarbete mellan läkare och apotekare till gagn för patienterna kommer att vara ett måste i framtidens hälso- och sjukvård. Frågan är bara under vilka former samarbetet ska ske och där verkar enigheten vara mindre.
? Jag ser framför mig ett mycket gott samarbete mellan de båda professionerna i ett gemensamt intresse ? patientens bästa, säger läkaren Anders Milton, ordförande i världsläkarorganisationen, World Medical Association WMA, och även ordförande i svenska Läkarförbundet. Det finns åsiktsskillnader i hur detta samarbete ska gå till, men vi är i alla fall överens om att patienternas roll håller på att förändras så att patienterna kommer att få mer makt. Vi kommer att agera rådgivare åt betydligt kunnigare patienter i framtiden. Det kommer därför att vara patienterna som bestämmer på ett helt annat sätt än tidigare.


Har inlett en dialog
Anders Milton medverkar för första gången på en internationell farmacikongress med anledning av att FIP och WMA har inlett ett samarbete.
? Våra respektive organisationer har inlett en dialog för att sätta upp gemensamma mål och hitta lösningar som fungerar i alla våra cirka 70 medlemsländer, säger han. Jag är optimistisk även om jag inte tror att vi kommer att vara överens i dag ? och kanske inte heller i morgon ? men så småningom.
Anders Milton säger sig vara medveten om att den farmacevtiska professionen står inför det stora problemet att behöva omdefiniera sin professionella uppgift. Frågan är bara vad uppgiften ska bestå av i framtiden.
? Om det kommer att handla om att ta blodprov, mäta blodtryck, ta upp anamnes, ställa diagnos eller förskriva läkemedel då anser vi att det överlappar för mycket med vad vi sysslar med, säger Anders Milton.
Istället måste apotekarna hitta på något annat sätt som skapar ett mervärde i sjukvårdsprocessen. Och kunna bevisa att de verkligen bidrar med något.
? Väldigt mycket inom medicinen går idag ut på att göra det som är bevisat bra, s k bevis-baserad medicin. Därför är det oerhört viktigt att apotekarna kan visa att den rådgivning som ges på apotek och som ni vill utveckla verkligen gör nytta. Apotekens rådgivning kostar pengar vilket gör att det blir mindre resurser för andra insatser och i enlighet med tanken om bevis-baserad medicin kommer vi knappast införa eller stödja något som kostar pengar om vi inte vet att det är bättre än det som vi gör nu.


Råd på apotek en samarbetsfråga
Och just när det gäller informationen på apotek ser Anders Milton ett uppenbart behov av att läkare och apotekare samarbetar mer i framtiden.
? När ni informerar kan ni förstöra två timmars bra patientkontakt på ett par minuter. Därför måste informationen från läkare och apotekare lokalt koordineras i gemensamma program så att man säger samma saker, säger han. Annars är det lätt att patienterna tappar tilltron till båda våra professioner om de får olika besked hos läkaren och på apoteket.
Något som i Sverige dock har fungerat ganska bra, tycker Anders Milton, och som nu kommer att bli ännu bättre i och med läkemedelskommittéernas utökade roll där läkare och apotekare kommer att diskutera sig fram till konsensus på många viktiga terapiområden.
Världsläkarorganisationen, WMA, och Anders Milton är dock inte entydigt positiva till apotekarnas självpåtagna informationsansvar.
? Det finns ett etiskt dilemma med att vara rådgivande och samtidigt sälja, säger han. Vi är t ex helt emot att läkare samtidigt med sin läkargärning tillhandahåller läkemedel, utom där det av geografiska skäl inte är möjligt att göra på något annat sätt. Jag säger inte att ni inte kan informera på grund av er läkemedelssäljande roll, men jag tycker det är viktigt att den etiska diskussionen förs fram.


Restriktivitet med patientdata
Han är inte heller speciellt positiv till de önskemål som har förts fram om att apotekare skulle få tillgång till hela patientjournaler eller utvalda patiantdata för att bättre kunna upptäcka interaktioner, kontraindicerade preparat och mindre lyckade läkemedelsval.
? Vi anser att patientdata tillhör kliniken som utfört undersökningarna, säger Anders Milton. Man kan hävda det allmänna goda med en bättre information på apoteket och det är säkert sant, men vi tycker i alla fall att man måste iakta stor restriktivitet med patientdata.
Vad världsläkarorganisationen främst vänder sig emot är integritetsfrågan med att patientdata sprids på fler ställen än nödvändigt.
? Det är naturligtvis en helt annan sak om uppgifterna är anonyma, säger Anders Milton.


Filter-rollen inte framtiden
Som den instans i samhället som är mest tillgänglig för allmänheten har apotekare i världen sett en ny roll i att vara de som slussar patienterna rätt. Antingen till egenvård eller till andra sjukvårdsinstanser som t ex läkare. Men Anders Milton är inte säker på att det är den rätta vägen för farmacin i framtiden.
? Alla vill vara filter åt läkarna idag, säger han. Sköterskorna vill vara filter, barnmorskorna vill vara filter och ni vill vara filter. I många länder går det bara cirka 1 350-1 400 invånare på varje läkare och då är det inte säkert att det behövs så många filter. Det är inte heller säkert att skattebetalarna är villiga för att betala för den här filter-rollen. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng