Annons

Dyrare hjärtmediciner i Eskilstuna

Gösta Lööf och Anders Stjerna vid sjukhusapoteket respektive kardiologkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna har studerat förändringen i förskrivningsmönstret av kardiovaskulära läkemedel i Eskilstunatrakten.Genom att studera förskrivningen i maj varje år mellan 1992 till och med 1996 har man kunnat se en förskjutning av kostnaden från de billigare betablockerarna till de dyrare ACE-hämmarna, kalciumflödeshämmarna och lipidsänkande […]

23 jul 2002, kl 02:38
0

Gösta Lööf och Anders Stjerna vid sjukhusapoteket respektive kardiologkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna har studerat förändringen i förskrivningsmönstret av kardiovaskulära läkemedel i Eskilstunatrakten.
Genom att studera förskrivningen i maj varje år mellan 1992 till och med 1996 har man kunnat se en förskjutning av kostnaden från de billigare betablockerarna till de dyrare ACE-hämmarna, kalciumflödeshämmarna och lipidsänkande läkemedel. Intressant nog har mängden förskrivna läkemedel ur samtliga fyra grupperna, alltså även betablockerarna, ökat under samma tid. Detta trots att kostnaden för betablockerarna alltså har sjunkit.