Annons
Alzheimerkandidat prövas i Sverige

Alzheimerkandidat prövas i Sverige

Det japanska läkemedelsföretaget Eisai inkluderar svenska patienter i den pågående globala fas III-studien av alzheimerkandidaten BAN2401.

3 mar 2020, kl 10:26
0

Annons
Tomas Odergren

Tomas Odergren, Bioarctic.

Det japanska läkemedelsföretaget Eisais alzheimerkandidat BAN2401 är en svenskutvecklad antikropp som nu testas i en global fas III-studie. Antikroppen binder selektivt till ansamlingar av det felveckade proteinet amyloid-beta i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. På så vis ska den oskadliggöra de skadliga proteinansamlingarna.

Det var svenska Bioarctic som tog fram BAN2401 och så småningom utlicensierade den till Eisai, som i dag driver utvecklingen vidare.

Fyra svenska sjukhus med i studien

Den globala fas III-studien startade, som Läkemedelsvärlden rapporterade, för ett år sedan i USA. Den har sedan utvidgats till bland andra Kanada, Japan, Sydkorea och några länder i Europa. Nu meddelar Bioarctic att bolagets partner Eisai inkluderar även svenska kliniker i fas III-studien.

Detta innebär att minnesmottagningarna på fyra svenska universitetssjukhus ska rekrytera patienter med tidig Alzheimers sjukdom till studien. Dessa sjukhus är Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Malmö.

– Det är glädjande att svenska kliniker nu inkluderas i den globala fas III-studien. Inte minst då den banbrytande forskning som läkemedelskandidaten är baserad på har sitt ursprung i just Sverige”, säger Tomas Odergren, medicinsk chef, Bioarctic AB.

Resultat 2022

Fas III-studien startade efter lovande resultat av en fas IIb-studie hos 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Efter 18 månaders behandling var den kognitiva försämringen hos dem som fått den högsta dosen med BAN2401 30 procent mindre än hos dem som fått placebo. Skillnaden var, som Läkemedelsvärlden rapporterat, statistiskt signifikant.

Dessutom såg forskarna en stark minskning  av amyloid-beta i hjärnan och en gynnsam effekt på markörer i ryggvätskan som speglar minskad grad av nervcellsskador.

Förhoppningen är att den pågående fas III-studien ska bekräfta dessa lovande resultat. Om det blir så kommer att visa sig under 2022. Då ska resultaten av fas III-studien enligt Eisai vara klara.