Annons

Allvarliga biverkningar från Gardasil rapporterade

Över 1600 biverkningsrapporter om HPV-vaccinet Gardasil har hittills kommit in till amerikanska läkemedelsverket, FDA. 371 av dessa klassas som allvarliga, varav tre är dödsfall. Men sambanden är för svaga för att FDA eller svenska Läkemedelsverket vill gå ut med en varning.

31 maj 2007, kl 17:26
2

Annons

Det är den amerikanska konservativa intressegruppen Judicial Watch som har gått igenom FDA:s biverkningsregister för HPV-vaccinet Gardasil. De beskriver rapporterna som en skräckfylld läsning. Enligt deras genomgång handlar drygt sjuttio procent av rapporterna om vanliga biverkningar som illamående, yrsel och klåda. Men resten innehåller allvarliga fall med förlamning, Guillain-Barrés sjukdom, ansiktsförlamning och krampanfall. Dessutom rapporterar de om tre dödsfall.
– Vi har fått information om att det totalt finns sex dödsfall rapporterade i USA, tre av dem kunde avfärdas direkt och en av dem finns det väldigt dålig information kring. Så det finns egentligen bara två dödsfall som går att tidsmässigt koppla till vaccinationstillfället, och även i de fallen verkar sambandet med Gardasil osannolikt, säger Lennart Forslund som är chef för medicinsk information på Läkemedelsverket.

 

Bland biverkningsrapporterna finns också rapporter om 18 graviditeter som fått komplikationer efter vaccinering med HPV-vaccinet, 16 av dessa ledde till missfall.
– Eftersom Gardasil inte är testat på gravida kvinnor är rekommendationen att vaccineringen inte ska göras på gravida, och är man osäker på om man är gravid så är det mycket bättre att vänta med vaccineringen tills man är säker, säger Lennart Forslund.

Företrädare för FDA har sagt till Wall Street Journal att myndigheten noga följer biverkningsrapporterna men att de ännu så länge inte ser någon anledning till några ändringar. Och samma slutsats drar man på svenska Läkemedelsverket.
–  Vi har tagit del av informationen men ser ingen anledning att ändra i rekommendationerna utifrån det som hittills är känt. Den information som vi har nu är mycket fragmentarisk och svårbedömd. Men vi följer naturligtvis utvecklingen noggrant, säger Lennart Forslund.   

 

 

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer