Annons
Vilka allergiker bör avvakta med covid-19-vaccinering?

Vilka allergiker bör avvakta med covid-19-vaccinering?

Riktlinjer från svenska allergispecialister ska hjälpa vaccinerande sjuksköterskor att bedöma allergirisker.

15 jan 2021, kl 15:05
0

Annons

Risken för sällsynta med allvarliga allergireaktioner vid covid-19-vaccinering skapar en del osäkerhet bland vårdpersonal som jobbar med vaccinationerna. I dag publicerar därför Svenska föreningen för allergologi, SFFA, riktlinjer om hur vården ska hantera olika allergimisstankar.

– Sjuksköterskan som vaccinerar gör i varje enskilt fall en bedömning med hjälp av den hälsoenkät som patienten fyller i. De nya riktlinjerna innehåller mer exakt och riktad information från klinisk expertis som kan vara till hjälp vid den bedömningen, sade Bernice Aronsson, läkare vid Folkhälsomyndigheten och ansvarig för medicinska frågor kring covid-19-vaccineringen, vid det vaccinseminarium som Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden arrangerade i går.

Mycket sällsynt biverkning

Riktlinjerna gäller för närvarande de två hittills EU-godkända vaccinerna som har börjat användas i Sverige – Comirnaty från Pfizer/Biontech och COVID-19 Vaccine Moderna från företaget Moderna. I takt med att fler covid-19-vacciner blir godkända och börjar användas kommer riktlinjerna att uppdateras.

Både Comirnaty och Modernas vaccin är så kallade mRNA-vacciner.  Båda kan, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, i mycket sällsynta fall (cirka 1 på 100 000 vaccinerade enligt SFFA) orsaka anafylaxi. Anafylaxi är en akut, kraftig allergisk reaktion som kan vara livshotande.

Det är inte helt klarlagt vilken komponent i vaccinerna som orsakar dessa svåra allergireaktioner vid covid-19-vaccinering. Ett misstänkt ämne är dock polyetylenglykol (PEG) som finns i de i dag godkända vaccinerna, framhåller SFFA.

Vägleder i mer oklara fall

Enligt myndighetsdokumenten om vaccinernas godkännanden är den enda kontraindikationen känd allergi mot något ämne i vaccinet. Det vill säga att personer som redan vet att de är allergiska mot något i vaccinet inte ska ta det. Men många som tidigare har reagerat mot andra läkemedel eller har andra allergier är också osäkra på om de bör ta covid-19-vaccinet eller ej.

Riktlinjerna från SFFA ger nu därför detaljerade anvisningar även om hur vården bör hantera den typen av mer oklara fall med varierande grader av allergimisstankar. Se faktarutan nedan. I huvudsak följer riktlinjerna rekommendationer från amerikanska Center for disease control and prevention, CDC.

Detta säger riktlinjerna

Sammanfattningsvis gäller följande:

  • Anafylaxiberedskap, bland annat möjlighet att ge adrenalin, ska finnas överallt där vaccinering sker.
  • Alla som vaccineras ska stanna kvar för observation i minst en kvart.
  • Den som får en svår och/eller snabbt insättande allergisk reaktion vid första vaccindosen ska inte ha dos nummer två.
  • De som har haft en svår allergisk reaktion mot polyetylenglykol eller de närbesläktade ämnena polysorbat och polyoxyl 35 ricinolja ska tills vidare inte vaccineras mot covid-19.
  • Den som tidigare haft en svår allergisk reaktion mot till exempel födoämnen, insektsstick eller latex ska stanna minst 30 minuter för observation. Dessutom bör sådana personer bara vaccineras där det finns resurser för akutbehandling som att ge syrgas och sätta dropp (exempelvis på vårdcentral).
  • När någon tidigare haft en svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel görs en noggrann bedömning. Kan personen ha reagerat på polyetylenglykol eller liknande ämnen? I så fall bör personen för närvarande inte vaccineras. I annat fall kan vaccin ges om nyttan bedöms överstiga risken. Vaccineringen bör då ske på sjukhus eller specialistklinik.

Med svår allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Källa: Svenska föreningen för allergologi, https://www.sffa.nu/

Föregående artikel ”Behöver ha restriktioner ett tag till”
Nästa artikel Inbromsad ökning av restanmälningar