Äldre kvinnor får oftare bensodiazepiner

Det är 86 procent vanligare att äldre kvinnor får bensodiazepiner
utskrivna än äldre män. Det visar en rapport från Carema sjukvård.

2 sep 2011, kl 11:21
2

Rapporten presenterar data från 16 vårdcentraler runt om i Sverige och cirka 150 000 patienter. Den visar att det finns en skillnad i vilka läkemedel som skrivs ut till män och kvinnor.

Många skillnader kan förklaras av att samma sjukdom drabbar könen olika, till exempel urinvägsinfektion. Däremot är det 86 procent högre förskrivning av bensodiazepiner hos äldre kvinnor än män i samma ålder.
– Det kan kanske bero på att kvinnor söker vård för dessa besvär i större utsträckning än vad män gör, men det kan även bero på att kvinnor i högre grad har psykosomatiska besvär medan män har mer muskulära besvär. Detta är förstås bara teorier, säger Jörgen Månsson, medicinsk direktör vid Carema sjukvård.

Män behandlas 65 procent oftare med kinoloner, men det förklaras med att kvinnors urinvägsinfektion lättare kan behandlas med antibiotika. Man fann ingen skillnad i behandling eller läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar. Kvinnor och män behandlas ungefär lika mycket med antibiotika för
luftvägsinfektioner, men kvinnor får åtta procent oftare
bredspektrumantibiotika.
– Det har vi ingen bra förklaring till, men det är något som vi gärna vill titta lite närmare på, säger Jörgen Månsson.

Den visar även att kvinnor får mer läkemedel än män. För kvinnor över 75 år är det sex procent vanligare att de har tre eller flera läkemedel utskrivna än män i samma ålder. Vid över 80 års ålder är det 18 procent vanligare att kvinnor har fler än 10 läkemedel än män i samma ålder. Av alla 80-åringar har 21 procent fler än 10 läkemedel.
– Utgångspunkten för studien var att det inte var olika behandling beroende på kön. Men nu ser vi att det sker i många fall. Det leder till att vi aktivt bör ta itu med detta, säger Jörgen Månsson.

Rapporten bygger på en studie som Carema sjukvård genomfört i samarbete med SKL.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Men hallå! Kvinnor har ju dubbelt så hög risk som män att drabbas av ångestsjukdom och depressionssjukdom. Kanske innebär dessa siffror i själva verket att kvinnor får bensodiazepiner ordinerade vid depression och ångestsjukdom mindre ofta än män.