Annons
Reklamutskick lovade mer än regelverket tillåter

Reklamutskick lovade mer än regelverket tillåter

Påståenden i läkemedelsreklam måste ha stöd i produktresumén, skriver IGN i ett fällande beslut.

14 aug 2019, kl 13:10
0

Annons

Informationsgranskningsnämnden, IGN, fäller företaget Accord healthcare AB för marknadsföringen av läkemedlet Injexate, förfyllda sprutor med substansen metotrexat. Läkemedlet är avsett för behandling av bland annat reumatoid artrit, psoriasis och ulcerös kolit.

I ett mejlutskick till förskrivare hävdade företaget att metotrexat som subkutan injektion har flera fördelar jämfört med tablettbehandling. Företaget räknade bland annat upp de påstådda fördelarna bättre klinisk effekt och bättre tolerabilitetsprofil.

IGN granskade mejlutskicket och kom fram till att dessa påståenden saknar stöd i läkemedlets produktresumé, det dokument som i samband med godkännandet sammanfattar ett läkemedels egenskaper. Detta strider enligt nämnden mot det etiska regelverket.

I sitt svar på kritiken framhöll företaget att påståendena refererar till vissa tydligt angivna studier, men detta räcker inte menar IGN. Enligt gällande praxis måste nämligen väsentliga uppgifter i marknadsföring av läkemedel ha ett uttryckligt stöd i just produktresumén. Påståendena om klinisk effekt och tolerabilitet är sådana väsentliga uppgifter, anser IGN som därför fäller Accord healthcare för utskicket. Företaget ska betala ett straffbelopp på 90 000 kronor.