Annons
Sverige toppar kunskapsligan om vacciner

Sverige toppar kunskapsligan om vacciner

Svenskar och holländare kan mest om vacciner av EU-invånarna visar en stor intervjustudie.

14 maj 2019, kl 13:00
0

EU-kommissionen har låtit genomföra en intervjustudie om vacciner bland över sammanlagt 27 500 invånare i de 28 medlemsländerna. Resultatet visar att det råder stora kunskaps- och attitydskillnader mellan länderna, och också mellan människor med olika utbildningsnivåer.

En majoritet av de intervjuade EU-medborgarna svarade exempelvis att det är viktigt att vaccinera sig men andelen som ansåg detta var betydligt högre i Portugal, Finland och Nederländerna än i Österrike, Lettland, Rumänien och Bulgarien.

När det gäller kunskapsnivån hos de intervjuade kallar rapportförfattarna skillnaderna mellan länderna för “slående”. I Sverige och några andra länder i västra Europa fanns en genomgående hög kunskapsnivå, medan kunskapen var betydligt lägre i vissa medlemsländer i östra Europa

Intervjupersonerna i Sverige och Nederländerna uppvisade den största kunskapen om vacciner. Här svarade exempelvis nio av tio att vacciner testas noggrant innan de börjar användas medan bara två tredjedelar gav detta svar i Rumänien, Lettland och Bulgarien.

Åtta av tio i Sverige och Nederländerna svarade att vacciner inte försvagar immunsystemet. I Slovenien, Cypern, Tjeckien, Lettland, Belgien och Malta gav bara fyra av tio detta svar.

På frågan om vacciner ofta ger allvarliga biverkningar var det en mycket stor spännvidd mellan länderna i svaren. Endast i fyra länder svarade majoriteten att vacciner inte ger allvarliga biverkningar ofta. Återigen låg Sverige och Nederländerna bäst till, här visste närmare sju av tio att vacciner sällan ger allvarliga biverkningar. På Cypern, som låg i botten, var det bara två av tio som gav detta svar medan 65 procent angav motsatt svar.

Även kunskapen om vaccinförebyggbara infektionssjukdomar varierade stort. I genomsnitt var omkring hälften av EU-invånarna medvetna om att influensa och hjärnhinneinflammation fortfarande orsakar dödsfall i Europa medan färre visste att detta gäller även hepatit, mässling och stelkramp. I Spanien, Malta och Cypern visste bara en av tio att att mässling orsakar dödsfall i Europa. I Sverige där mässlingkunnandet var störst visste sex av tio detta.

Rapportförfattarna såg även att personer med högre utbildning i de olika länderna genomgående visste mer om vacciner och hade en mer positiv inställning till vaccinationer.

Studien är en uppföljning av den undersökning av EU-medborgarnas attityder till vacciner som kommissionen presenterade i höstas. Som Läkemedelsvärlden rapporterade upptäcktes metodfel i den svenska delen av den undersökningen varefter Sverigedelen gjordes om och visade på ett gott förtroende för vacciner bland svenskarna.

I den nu aktuella studien gjordes intervjuer ansikte mot ansikte runt om i EU under två veckor i mars 2019. Intervjupersonerna har bland annat fått ge sin syn på vaccinförebyggbara infektionssjukdomar, vacciners effektivitet och säkerhet, vikten av att vaccinera sig och var det går att få pålitlig vaccininformation. Resultaten presenteras i rapporten Special Eurobarometer 488.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng