Månads arkivering maj 2007

Nässprayer mot sängvätning inte längre godkända

Desmopressin finns i preparaten Minirin, Desmopressin Nordic och Desmopressin Alpharma. Tidigare har de varit godkända för behandling av sängvätning, men den indikationen utgår nu meddelar Läkemedelsverket.


Desmopressin är en syntetisk vasopressinanalog som minskar urinproduktionen. Även om det är önskvärt för barn med sängvätningsproblem så medför det också stora risker för rubbningar i salt- och natriumbalansen. Eftersom riskerna är mindre när desmopressin tas i tablettform ändras inte indikationen för den beredningen. Ändringen i indikation för nässprayerna gäller i hela EU.

Epilepsimedicin riskerar ge barn med lågt IQ

Det är sedan tidigare känt att valproat kan ha vissa fosterskadande effekter, men nu verkar det alltså finnas ytterligare skäl att vara försiktig med valproat under graviditet. De nya resultaten är en del av den pågående NEAD-studien som undersöker vilken effekt olika epilepsiläkemedel har på barns mentala utveckling när mammorna medicinerats under graviditeten. I studien ingår 185 barn vars mammor antingen ätit karbamazepin, lamotrigin, fenytoin eller valproat. Målet är att följa barnens utveckling fram till sex års ålder, men de nuvarande resultaten baseras på uppföljningen som gjordes när barnen var två år.


Barnens IQ mäts enligt det så kallade Mental Developmental Index, MDI, och detta värde korrelerade väl med mödrarnas IQ för alla barn förutom de vars mödrar ätit valproat. Hos de barnen blev MDI-värdet i snitt lägre än mödrarnas IQ och också lägre än de andra grupperna. Medan MDI-värdet låg runt 95 hos de andra barnen, hade valproat-barnen ett snittvärde på 81. Även andelen barn som hade ett MDI-värde under 70, vilket klassas som förståndshandikapp, var större hos valproatbarnen; tjugofyra procent jämfört med drygt tio procent hos de övriga barnen. Det fanns också en omvänd korrelation mellan koncentrationen av valproat i barnens blod och deras MDI-värde.


Forskarna, med Kimford Meador från University of Florida i spetsen, drar slutsatsen att det verkar som att valproat ger ökad risk för både anatomiska och mentala störningar hos barn. Men de konstaterar också att ytterligare studier krävs för att bekräfta resultaten. Bland annat måste man följa upp barnen när de är äldre och också tydligare fastställa riskerna för de andra epilepsiläkemedlen.

Läkemedelskommittéer vill införa generisk förskrivning

Det är framförallt för de äldre patienternas säkerhet som läkemedelskommittéerna på sitt vårmöte bestämde att de ska driva frågan om generisk förskrivning.
? Vi är helt för generiskt utbyte, men det skapar mycket förvirring för de patienter som har tio-femton olika läkemedel. Det största problemet är att patienter tar dubbel dos när de inte förstår att två förpackningar innehåller samma substans eftersom namnet är olika. Men om läkarna fick lov att skriva enbart substansnamnet på recepten skulle det minska förvirringen eftersom patienten skulle lära sig det namnet i stället, säger Kerstin Hulter Åsberg.


Socialstyrelsen uppmärksammade problemet med patientsäkerheten som de generiska utbytet för med sig i en rapport 2004 och föreslog då ett antal åtgärder, bland annat att substansnamnet skulle märkas tydligare på förpackningarna och att informationen till patienterna skulle förbättras.
? Men det var tre år sedan och problemet är inte löst. Nu har Västra Götaland gjort försök med generisk förskrivning som gett mycket goda resultat, så egentligen finns det inte så mycket mer att utreda i den här frågan utan det som behövs nu är en enkel lagändring, säger Kerstin Hulter Åsberg.


Enligt henne är en lagändring också en rimlig harmonisering med EU, där de flesta länder tillåter generisk förskrivning. Ännu så länge har läkemedelskommittéerna inte presenterat något konkret förslag på lagändringen.
? Det vi sagt nu är att alla läkemedelskommittéer runt om i landet ska driva den här frågan och försöka påverka sina lokala politiker, säger Kerstin Hulter Åsberg.


Gratis sms-service ska hjälpa danskar ta sina piller

Att komma ihåg att ta sina mediciner är inte alltid lätt. Nästan varannan patient tar inte den medicin som ordinerats – ofta därför att man glömmer.

Den danska Apotekarföreningen har nu startat en kampanj för att påminna läkemedelsanvändarna om vikten att ta sina tabletter.

I den ingår bland annat möjligheten att använda sig av sms- service.

Under tre månader kan danska patienter få påminnelse via sms om att det är dags att ta tabletterna. Därefter får man betala för servicen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng