Annons

13 fall av H1N1 resistenta mot Tamiflu

Hittills har det dokumenterats 13 isolerade fall av Tamiflu-resistent
H1N1. Det är helt i linje med vad företaget räknat med sa Roche på en
briefing om influensapandemin.

8 sep 2009, kl 11:44
0

Annons

De 13 resistenta fallen är lugnande siffror enligt Roche som producerar det antivirala läkemedlet Tamiflu (oseltamivir). Enligt vad man tidigare vet från användandet av Tamiflu mot vanlig säsongsinfluensa och resultat från kliniska prövningar kommer en viss andel av patienterna vara resistenta mot Tamiflu, och de 13 fallen visar att frekvensen av resistens är den man kan förvänta sig. De 13 fallen är också isolerade från varandra, och det finns hittills inget som tyder på att den resistenta virusstammen har spritt sig vidare.

Roche har ändå påbörjat två studier där de undersöker om det går att förstärka effekten av Tamiflu genom att ge det tillsammans med antingen amantadin eller rimantadin, två äldre antivirala läkemedel.

Under briefingen berättade också Roche att de är redo att producera 400 miljoner förpackningar av Tamiflu om det behövs.