Annons
Ytterligare stöd för Tetris vid PTSD

Ytterligare stöd för Tetris vid PTSD

Patienter med posttraumatiskt stressyndrom fick färre flashbacks av obehagliga minnen när de spelade Tetris, visar en ny studie av bland annat forskare från KI.

9 jan 2019, kl 11:41
0

Annons

En liten studie på 20 patienter med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, visar att genom att spela datorspelet Tetris kan antalet flashbacks av obehagliga och påträngande minnen minskas signifikant.

– PTSD kan behandlas framgångsrikt med de terapier som redan finns tillgängliga i dag, säger forskaren Henrik Kessler, försteförfattare till studien, i ett uttalande. Problemet är att antalet patienter är mycket större än tillgängliga behandlingsplatser och därför söker forskningen metoder utanför konventionell behandling som kan hjälpa patienterna.

I studien, som är publicerad i Journal of Consulting and Clinical Psychology, studerade forskare från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland tillsammans med forskare från Karolinska institutet, KI, 20 inneliggande patienter med komplex PTSD. Patienterna var inlagda på sjukhus i mellan fem till tio veckor. Under tiden fick patienterna, förutom konventionell terapi, också spela Tetris som terapiform.

Under hela den inneliggande tiden förde patienterna dessutom dagbok där de antecknade vilka påträngande minnen (flashbacks) de hade, till exempel erfarenheter av våld i olika situationer, och hur ofta de förekom.

Innan Tetris-interventionen fick patienterna skriva ned ett av de påträngande minnena på ett papper, som sedan revs sönder utan att patienten berättade om vad som stod på pappret. Därefter spelade patienterna Tetris i 25 minuter. Varje intervention behandlade endast ett minne.

Vid jämförelse med antal och frekvens av flashbacks som noterats i dagböckerna innan interventionen startade konstaterar forskarna att majoriteten av patienterna, 16 av 20, hade färre flashbacks efter att ha spelat Tetris. Minskningen, i genomsnitt 64 procent, gällde bara de minnen som patienterna skrivit ned innan Tetris-spelandet. Även frekvensen av flashbacks för andra minnen minskade under interventionen, men bara med 11 procent.

Det här är inte första gången Tetris-spel har visats kunna minska symtom vid PTSD. Bland annat har KI-forskaren Emily Holmes, som också medverkat i den nu aktuella studien, studerat personer som varit med om en motorcykelolycka och som fått spela Tetris på akuten. Resultaten visade att de som hade spelat Tetris hade färre påträngande minnen totalt sett den närmsta veckan efter olyckan jämfört med en kontrollgrupp, som fått en annan uppgift. Forskarna såg också att minnesbilderna klingade av snabbare.

Den bakomliggande mekanismen bakom Tetris-effekten tros vara att eftersom spelet är visuellt krävande förhindrar det att traumatiska minnesbilder befästs, och i de fall där de redan gjort det, konkurrerar ut dem.

Forskarna bakom den nu aktuella studien konstaterar dock att Tetris-spel inte är en ersättning för konventionell terapi vid PTSD, men skulle kunna vara ett komplement för att lindra symtomen.

– Vår förhoppning är att vi kan utveckla en behandlingsmetod som människor kan använda på egen hand för att lindra sina symtom, även om det inte finns tillgängliga behandlingsplatser, säger Henrik Kessler.

Den aktuella studien är också mycket liten och utan kontrollgrupp, och nästa steg är att undersöka interventionen i större skala. Forskarna ska också undersöka mekanismen bakom den förmodade Tetris-effekten i experimentella studier på friska försökspersoner.