Annons

Viktigt välja rätt hormonpreparat

Vilken typ av hormonpreparat som används vid klimakteriebesvär har betydelse för följsamheten. Tidiga biverkningar kan medföra att behandlingen avslutas innan den får effekt enligt en avhandling vid Umeå universitet.

21 apr 2004, kl 13:49
0

Inga-Stina Ödmark, som gjort avhandlingen konstateras att östrogen i kombination med gulkroppshormon är en effektiv behandling mot klimakteriesymtom. Behandlingen kan dock ge oönskade bieffekter som blödningar, negativ påverkan på välbefinnandet, bröstspänningar, svullnad och humörförändringar. Biverkningarna kan dyka upp redan under första behandlingsveckan, innan några positiva effekter märks.
I en klinisk studie på 250 kvinnor jämförs under ett år preparat som kombineras med ett gulkroppshormon av mer androgen typ med en mer östrogendominerad behandling. Tre gånger fler kvinnor slutade inom tre månader bland dem som använde det androgenhaltiga medlet medan de östrogendominerade gav mindre blödningstrassel och gjorde fler kvinnor blödningsfria.
Inga-Stina Ödmark menar att kvinnor har rätt att utifrån sina individuella behov få saklig och vetenskapligt vederhäftig information för att själva kunna fatta beslut om lämplig behandling. Uppföljning i ett tidigt skede av behandlingen stärker följsamheten vid hormonbehandling.