Annons

VI TYCKER: Om beslutet att ta in Gardasil i förmånen

Vad anser du om beslutet att ta in vaccinet Gardasil i läkemedelsförmånen?

25 maj 2007, kl 13:46
1

Annons

Kerstin Hulter Åsberg, ordförande i läkemedelskommittén i Landstinget i Uppsala län och LOK
Det är naturligtvis alltid önskvärt att försöka förebygga sjukdom, om det är möjligt. Så sker med hjälp av vaccinationer, men så sker ju faktiskt också med de läkemedel som används för primär- och ibland också sekundärprofylax. Och de är ju förmånsberättigade! Ur den synpunkten är det inte så konstigt att Gardasil nu också blir det. En viktig fördel med detta är att LFN kan följa upp studierna av hur långt skyddseffekten sträcker sig. Det  är ju först därefter som man kan bedöma den verkliga kostnadseffektiviteten.


Karin Sandström, enhetschef  Handikappförbundens Samarbetsorgan
Handikappförbunden ser positivt på att subventionera vaccinet Gardasil, om man genom det kan undvika att kvinnor får livmoderhalscancer som är en svår sjukdom. Däremot är vi lite tveksamma till åldersbegränsningen, eftersom det är ett nytt vaccin borde det vara rimligt att även äldre kvinnor får tillgång till vaccinet inom subventionen.


Bodil Ericsson, Sveriges kommuner och landsting
Jag är tveksam till att vacciner alls skall ingå i förmånen av flera olika skäl:
? för att få en jämlik och rättvis tillgång bör viktiga vaccin ingå kostnadsfritt i vaccinationsprogram
? för att uppnå folkhälsomål med vaccinationer, måste täckningsgraden vara hög, vilket kan vara svårt att uppnå inom förmånen
? vi saknar den infrastruktur som behövs för att ge och följa upp vaccinationer utanför programmen
? våra vaccinationsprogram är effektiva idag


Anders Hernborg, informationsläkare, Läkemedelskommittén Halland
Frågan är komplicerad och bakom LFNs beslut kan man tänka sig politik, juridik, lobbying och ränksmiderier på högst politiska och byråkratiska nivå. I en kommentar i Journal Watch till resultaten av de allra senaste studierna av vaccinet sägs: ?Givet den biologiska komplexiteten av HPV-anknuten sjukdom och alla laddade politiska övertoner gällande detta vaccin kommer de praktiska, etiska, legala och ekonomiska utmaningarna när det gäller att införa detta i klinisk praxis att bli oräkneliga.? Det är inte svårt att instämma.


Richard Bergström, vd, Läkemedelsindustriföreningen
Beslutet är mycket glädjande. LFN är trogen sina principer och säger ja till läkemedel som tillför värde för patienter och betalare. Detta fungerar också som blåslampa på SoS att besluta om vaccinationsprogrammet.


Steinar Höeg, vd, Astrazenecas marknadsbolag
Ett mycket bra beslut som ser till patientbehovet i första hand. Beslutet är också bra som indikator på att förebyggande behandling numera är möjlig att sätta in med läkemedelsförmån. Ett ännu viktigare steg är att berörda/
patienter erbjuds den bästa behandlingen vilket kräver aktiv uppföljning från vårdens sida. Öppna jämförelser är ett sätt.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det är ju känt att nyfödda barn har c:a en femtedels så tjockt skinn än en vuxen. Unga flickor har alltså tunnare slemhinnor än vuxna. Man vet även om att de flesta som blir smittade av HPV klarar av detta utan något vaccin.
    Gardasil innehåller polisorbat 80, som har gett infertilitet hos möss. Gardasil innehåller sodium borat (som FAD förbjöd2005). Sodium sorbat är ett gift som kan döda mörtar. Gardasil täcker endast 70 % av HPV . Det är rapporterat minst 2207 biverkningar varav 5 dödsfall, 31 var hotade till livet och 51 är mycket sjuka fortfarande. INfFO:http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/09/27/gardasil-new-video-reveals-hidden-dangers.aspx