Annons

VI TYCKER: fler receptfria läkemedel?

Måndag 28 april meddelade det brittiska hälsodepartementet att man vill att läkemedelsföretag ska ansöka om att statiner ska kunna säljas receptfritt i Storbritannien. Där har det nyligen också underlättats för företag att ansöka om receptfrihet. Amerikanska FDA har gått ett steg längre och meddelade nyligen att verket ska själv kunna ändra receptstatus för ett läkemedel. Frågan har diskuterats i Sverige.

19 maj 2003, kl 10:59
0

Barbro Westerholm, ordförande SPF

Receptfrihet måste grunda sig på att riskerna för konsumenten inte står i missförhållande till den förväntade effekten vid tillstånd då det är konsumenten och inte läkare eller distriktssköterska som satt diagnosen. Jag överblickar inte idag vilka läkemedel som skulle kunna bli receptfria.Björn Lindeke, vd Apotekarsocieteten

Viktiga drivkrafter för övergång från receptstatus till receptfrihet har sin grund i ekonomiska realiteter. Man hoppas på att en ökad egenvård skall bidra till samhälleliga besparingar. Att allt fler moderna och rationella läkemedel finns tillgängliga för egenvård är ingen nackdel, förutsatt att preparaten är säkra och lämpade för användning i en egenvårdssituation.Lena Westin, Konsumentinstitutet Kilen

Det är bra om läkemedel som är väl prövade blir receptfria ? men det föresätter ett helt annat förhållningssätt till läkemedelsanvändaren/konsumenten. Läkemedlen skall då omfattas av de vanliga konsumentköpslagarna. Till exempel, om de inte fungerar som utlovat skall de kunna lämnas tillbaka och ett biverkningsformulär i form av en bipacksedel skall finnas i förpackningen. Ett konsumentinstitut med tillräckliga ekonomiska resurser för att ta emot konsumenternas frågor och rapporter måste finnas samt producentobunden informationen om läkemedel.Rikard Viberg, distriktsläkare, Hässelby vårdcentral

Det är en naturlig utveckling att läkemedel som använts länge och har en god säkerhet blir receptfria. Vilka läkemedel som ska vara receptfria måste dock övervägas noga. En farhåga är till exempel Zantac, där det finns en rapport om att användningen kan skapa ett beroende.
Jag tycker det är bra att allergimediciner kan säljas receptfritt, liksom andra mediciner som förnyas regelmässigt utan närmare undersökning. Jag tycker att Behepan och Folacin skulle kunna bli receptfria, liksom Trombyl.Mikael Hoffmann, chef, läkemedelsenheten, Östergötland

Fler läkemedel kan vara receptfria. Läkemedelsverket bör ha rätt att både väcka frågan och besluta om receptfrihet. Tillhandahållande av receptfria förpackningar kan då vara ett krav för att få läkemedelsförmån för övriga förpackningar.
Det är avvägningen mellan nytta och risk för den enskilde patienten som skall bestämma om ett läkemedel kan vara receptfritt. Beslutet bör inte vara avhängigt av marknadsmässiga överväganden inom ett läkemedelsföretag. Men det är inte heller kostnaderna för läkemedelsförmånen som skall vara det avgörande skälet för receptfrihet.