Annons

Varför är GPP så okänt?

Kanske ett svenskt dokument inte behövs?– Det kan man inte säga eftersom det ännu inte används. Men det behövs, anser jag. Det finns alltid ett glapp mellan föreskrifter och hur det ser ut i verkligheten. Och den svenska GPP, som vi tagit fram och anpassat, fyller det glappet. Dokumentet har tagits fram av Apotekarsocieteten och […]

4 jun 2012, kl 17:41
0

Annons

Kanske ett svenskt dokument inte behövs?
– Det kan man inte säga eftersom det ännu inte används. Men det behövs, anser jag. Det finns alltid ett glapp mellan föreskrifter och hur det ser ut i verkligheten. Och den svenska GPP, som vi tagit fram och anpassat, fyller det glappet. Dokumentet har tagits fram av Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening i samarbete med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Nu behöver alla jobba för att marknadsföra det.

Så vad har apotekspersonalen för glädje av att läsa det här dokumentet om god svensk apotekssed?
– Det som står här har hela branschen godkänt. Man kan se det här dokumentet som en stötta i apoteksverksamheten tycker jag.

Det står till exempel att apotekspersonal vid förnyade expeditioner ska förvissa sig om att patientens behandling har avsedd effekt. Så då kan personal hänvisa till GPP:n om cheferna tycker expedieringarna tar för lång tid?
– Det är en intressant tanke. Som personal kan man som sagt ha nytta av att läsa igenom det här dokumentet.

Kan det inte finnas motstånd från ledningarnas sida som i dessa tider främst fokuserar på vad man anser vara för låg lönsamhet?
– Det ska det inte finnas eftersom dokumentet är godkänt av Sveriges apoteksförening. Tvärtom ska dokumentet främja en god hantering av apotekskunder och hjälpa farmacevter att göra rätt saker.

Hur långt har ni kommit på Cura där du är kvalitetschef?
– Vi ligger precis i startgroparna. Jag hyser gott hopp om att det ska bli ett använt dokument hos alla aktörer. Vi får väl se om ett halvår-ett år hur det ser ut.