Var fjärde patient med hjärtinfarkt hade diabetes

Varje år vårdas cirka 6 000 diabetiker för hjärtinfarkt på sjukhus i Sverige. Det är en fjärdedel av samtliga infarktpatienter. Som en jämförelse har 3?4 procent av hela befolkningen diabetes. I åldrarna över 70 år har minst 10 procent diabetes.Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos diabetiker och dödligheten i det akuta skedet är dubblerad jämfört […]

18 jul 2002, kl 21:49
0

Varje år vårdas cirka 6 000 diabetiker för hjärtinfarkt på sjukhus i Sverige. Det är en fjärdedel av samtliga infarktpatienter. Som en jämförelse har 3?4 procent av hela befolkningen diabetes. I åldrarna över 70 år har minst 10 procent diabetes.
Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos diabetiker och dödligheten i det akuta skedet är dubblerad jämfört med ickediabetiker. Risken för en ny infarkt är större och långtidsprognosen sämre.
I en studie av Åke Tenerz, diabetolog, och Göran Nilsson, kardiolog, som presenterades på läkarstämman ingick samtliga infarktpatienter på Centrallasarettet  i Västerås under ett år.
Av 314 patienter hade 68 en sedan tidigare känd diabetes. Dessutom hade 11 patienter diabetes, något som dia-gnostiserades under vården.
Rapportförfattarna betonar vikten av samarbete mellan kardiologer och diabetologer för att ge bästa möjliga behandling för den aktuella patientgruppen.