Annons

Vanligt med otestade läkemedel till barn på sjukhus

Barn som vårdas på sjukhus får ofta läkemedel som inte har tillräcklig dokumentation för användning för barn. Läkemedelsverket vill nu att fler läkemedel som är särskilt anpassade för barn ska utvecklas.

21 mar 2012, kl 11:45
0

Annons

Läkemedelsverket har i en nationell studie kartlagt barns läkemedelsbehandling i slutenvård. Studien har mätt hur vanligt det är att barn får läkemedel som inte är godkända. Även off label-förskrivning har undersökts.

I studien ingick 2 947 barn 0-18 år gamla som vårdades på sjukhus under fyra dygn under två tillfällen. Barnen fick i genomsnitt 3,8 läkemedelsordinationer under den tiden, totalt 11 294. 12 procent av ordinationerna var paracetamol, som undersökts i kliniska studier och finns anpassade för barn ner till en vikt på fem kilo.

Studien visar däremot att två av tre barn behandlas med off label-, licensförskrivna eller apoteksberedda läkemedel. 49 procent av all förskrivning var av läkemedel som inte är tillräckligt dokumenterade för barn. Den vanligaste anledningen till off label-förskrivning var att det helt saknades uppgifter om barn i produktresumén. Allra vanligast är det att spädbarn och yngre barn behandlas med läkemedel som inte är tillräckligt dokumenterade.

Läkemedelsverket påpekar dock att bara för att det saknas indikation för barn inte innebär att behandlingen är riskfylld eftersom behandlingen ofta baseras på en nationell och internationell erfarenhet. Däremot visar studien på flera kunskapsluckor inom terapiområden för barn och det finns ett behov av att öka kunskapen.