Annons

Välkänd mekanism höjer det goda kolesterolet

Oxfordforskarna som höll i HPS, Heart Protection Study, har nu dragit igång den omfattande studien HPS2. Men den här gången utvärderar de ett ännu ej godkänt läkemedel. 20 000 personer ska ingå i prövningen av MSD:s kandidat MK-524.

12 jun 2007, kl 10:43
0

Annons

Nikotinsyra, vattenlösligt vitamin B3, har använts i över 50 år för att höja det goda kolesterolet, HDL. Men idag är användningen sparsam, näst intill obefintlig. Dels är statinerna det naturliga valet för lipidreglering, dels medför nikotinsyra flush som upplevs besvärande för patienter. Flushen beror på en ytlig kärlvidgning i framför allt ansikte och hals och medför rodnad och ofta klåda. Enligt Anders Bröijersén, medicinsk rådgivare på MSD, drabbas så gott som samtliga patienter som tar nikotinsyra av biverkningen i någon utsträckning.
Mats Eriksson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, säger att flushen utgör en begränsning för läkemedel som innehåller nikotinsyra.
? Flushmekanismen gör att följsamheten blir sämre. För en del är det övergående och genom att inleda behandlingen med låg dos kan biverkningen reduceras hos många. Ändå leder det till att en del patienter inte tar läkemedlet, säger han.


Mekanismen för flush är numera till stora delar känd: Nikotinsyran initierar en ökad produktion av prostaglandiner. Dessa binder till receptorer i bland annat glatta muskelceller vilket leder till kärlvidgning i ytliga blodkärl. Dilatationen av kärl orsakar rodnad, värmekänsla och klåda.
MSD:s nya läkemedel, MK-524, innehåller nikotinsyra för att höja HDL, men också ämnet laropiprant som blockerar receptorerna för prostaglandin för att minimera flush.
Förväntningarna var tidigare högt ställda på Pfizers HDL-höjare torcetrapib, men i höstas begravdes preparatet efter att studier visat på ökad kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet. Torcetrapib representerade en ny klass läkemedel, så kallade CETP-hämmare. Flera företag arbetade med liknande preparat som nu ligger på is.
MSD som istället använder sig av en välkänd mekanism för sin kandidat ser nu därför ut att bli först med att få fram en ny HDL-höjare.
Anders Bröijersén menar att nikotinsyra har potential att bli den ultimata lipidregleraren om man kommer tillrätta med flushen.
? Nikotinsyra har både god effekt på HDL-kolesterolet och gynnsam effekt på LDL och triglycerider. Vi vet från tidigare studier att man reducerar kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet med nikotinsyra, säger han.
Han tillägger att behandlingen är tänkt att kombineras med statiner.
Heart Protection Study, HPS, som presenterades 2002 och inkluderade över 20 000 patienter, är en av de allra största utvärderingarna av lipidreglerande behandling.


Nu har en omfattande liknande studie med MK-524 dragit igång. Denna heter HPS2-THRIVE, och liksom HPS genomförs den av Oxfords Universitet och bekostas av MSD, men den här gången prövar man alltså ett ännu ej godkänt läkemedel. 20 000 patienter, däribland 1 250 i Sverige, i sex länder ska inkluderas och studien ska pågå i fem år.
Samtliga patienter får även simvastatin.
Tommy Ringart, informationschef på MSD, säger att företaget räknar med att kunna sända in en ansökan om godkännande i år.