Annons

Vaccin kan ha inaktiverats under transport

Ett parti vaccin mot hepatit B, Engerix-B, utsattes nyligen för alltför låg temperatur under transport.

17 sep 2004, kl 20:48
0

Annons

På grund av ett misstag hos distributören sändes partiet under perioden 23 augusti till 7 september trots detta till vaccinationscentraler, läkarmottagningar och apotek i Sverige, enligt ett observandum från Läkemedelsverket.


Så snart tillverkaren fick vetskap om det inträffade kontaktades de berörda mottagarna per telefon och brev och uppmanades att återsända vaccinerna från det aktuella partiet. Då hade dock redan cirka 270 doser hunnit användas vid 14 mottagningar.


Tillverkaren har nu uppmanat mottagningarna att kontakta de vaccinerade för att erbjuda dem en ny vaccination. Alternativt kan kontroller av skyddsnivån avgöra om ny vaccination är nödvändig.