Annons

Utbytbara med lika text

Depottabletter med oxikodon är nu utbytbara enligt ett beslut från Läkemedelsverket.

26 sep 2013, kl 11:55
0

Annons

Olika depottabletter med opioiden oxikodon har tidigare inte ansetts vara utbytbara. Anledningen är att produktinformationen om graviditet och amning har skiljt sig åt mellan olika tillverkare.

Under våren 2013 har EU avslutat en gemensam säkerhetsgenomgång och antog i samband med det en gemensam säkerhetsprofil för läkemedlen. Det innebär att informationen i förpackningen om graviditet och amning är harmoniserad och då finns det enligt Läkemedelsverket inte längre något hinder för att byta ut dem mot varandra.

Det kan enligt Läkemedelsverket under en övergångsperiod finnas förpackningar där det förekommer vissa skillnader i information till patienten. Alla produkter bedöms däremot vara medicinskt likvärdiga. Beslutet träder i kraft den 31 oktober i år.