Annons

Uppstickare utmanar det tyska apoteksväsendet

Ett stenkast över tyska gränsen i Holland levereras läkemedel billigt till tyskar via bud. Framtiden ser ljus ut om företaget klarar sig igenom en serie rättsprocesser.

8 jun 2001, kl 13:31
0

Annons

Företaget DocMorris vill förena det bästa av den europeiska läkemedelssituationen. ”Holländsk patientorientering, spanska priser, tysk medicinsk kvalitet med det senaste av skandinaviska innovationer med bästa brittiska internetapotek standard” heter det i reklamen.

Det ambitiösa målet skall uppnås via en webbsida. Kunden klickar enkelt in sina beställningar från en lista på över 2 000 läkemedel. Sedan kommer preparaten som ett brev på posten, är det tänkt. Alla EU-medborgare med giltigt recept accepteras av DocMorris.

– Kunden skickar sitt recept till oss. Vi skickar medicinen med bud, utan extra kostnad. Så länge det rör sig om personligt bruk, accepterar vi ordern, säger Jens Apermann, vd för DocMorris i Holland.

Det är framför allt Tyskland som DocMorris vänder sig till. Tyskland har EU:s högsta läkemedelspriser och apoteken är organiserade i ett privatägt monopol. I Holland ligger prisnivån ca 20-30 procent lägre än i Tyskland. Vissa produkter är 60 procent billigare.

– I Tyskland tar apoteken dessutom ut en särskild receptavgift på 9-11 DEM (cirka 40-50 kr) utöver priset på medicinen, berättar Jens Apermann.

– Den avgiften slipper man hos oss.

Holländsk lagstiftning mer handelsvänlig
Företag som DocMorris vänder sig till kunder som har möjlighet att planera sina läkemedelsvanor. För kroniker kan det därför löna sig att anlita webbtjänsten men för brådskande medicinering behövs alltid kvartersapoteket.

– Reglerna för personligt bruk gäller för tre månader. P-piller lönar sig bra, det är inte subventionerat i Tyskland. Diabetesmedicinen beställs ofta och även det tyska receptfria preparatet Aspirin, säger Apermann lite ironiskt.

Apotekens roll liksom läkemedelssubventioneringens struktur skiljer sig åt i Tyskland och Holland. I Holland arbetar apotekarna mer entreprenörsmässigt. En annan viktig faktor är att tyska sjukförsäkringskassor välkomnar företag som DocMorris. De sparar pengar genom att köpa från DocMorris istället för tyska apotek. DocMorris förhandlar direkt med vissa försäkringskassor.

– Processer såväl som priser är strikt reglerade i Tyskland. Apotekarna måste sälja sina varor för ett fastställt pris. De kan inte priskonkurrera. Det är många idag som är rädda för att DocMorris skall stjäla deras kunder.

– I Holland är lagstiftningen mer handelsvänlig. Apotekens priser är reglerade med maxpriser, men apoteken får själva sänka priser av konkurrensskäl om de vill. Försäljning via postförskott är tillåten, förklarar Apermann.

Stöd från EU-kommissionen
Flera marknadsaktörer ser DocMorris verksamhet som ett hot. Tysklands apotekarförbund har stämt DocMorris. Apotekarna anser att postorderförsäljning av medicin strider mot tysk lag. Rättsprocessen pågår i denna stund. Under tiden är DocMorris förhindrade att leverera preparat via posten. Detta kringgås genom att använda kurirtjänster.

– Enligt tysk lagstiftning är internetförsäljning förbjuden. Men även om en sådan skulle finnas, skulle de konkurreras ut av de holländska priserna.

Som kund skulle det inte vara logiskt att köpa medicin från en tysk apotekshemsida.

DocMorris å sin sida pekar på två juridiska beslut. Dels en dom i EG-domstolen från 1989, den så kallade ”Schumacher-domen”. Enligt DocMorris tolkning fastställs där att alla EU-länders recept gäller inom hela EU. DocMorris anser sig även ha stöd i EU-kommissionens riktlinjer för e-handel, som skall implementeras i nationell lagstiftning före sommaren 2001. Men dessa tolkningar är långt ifrån självklara. Svenska apotek accepterar exempelvis inte recept från icke-nordiska EU-länder.

– Jag är inte förvånad över att Sverige inte accepterar recept från andra EU-länder. Läkemedelslagstiftningen i Europa är mycket oklar. Det behövs riktlinjer från EU som klart fastställer vilka lager som gäller vid hemleverans av läkemedel och framför allt handel över gränser.

– Just nu finns det domstolsbeslut från Luxemburg, riktlinjer från Bryssel och nationella bestämmelser. Det är inte lätt att veta vad som gäller, och debatten är mycket emotionell, anser Jens Apermann.

– Poängen med EU – som vi ser det – är att skapa ett samfund för konsumenter. Allt som är bra för det samfundet måste vara tillåtet, såvida det inte finns starka skäl för motsatsen. Och det ser inte vi.

– Vi är inte emot apotekskoncepetet. Läkemedel är inte klassiska konsumtionsvaror. Apoteket är bästa platsen för att sälja medicin. Men det måste vara tillåtet med gränsöverskridande handel och att använda internet i den handeln, säger Jens Apermann.

Sedan 1991 har Esbjörn Börjesson varit frilansjournalist. Han skrev senast en recension av John le Carrés ”The constant gardener” i LV 3/2001.