Upphandlingar, öppenhet och sammanslagningar

Årets första halva har varit fyllt av upphandlingar, konsolidering och prat om ökad öppenhet. Här hittar du de viktigaste händelserna samlat.

25 jun 2013, kl 15:05
0

Upphandlingar, rabatter och hemliga avtal
Landstingen har försökt pressa priserna på läkemedel under våren, bland annat genom rabattavtal och upphandlingar. Region Skåne blev först i Sverige som efter upphandling bytte dosleverantör när Apoteket ABs monopol gick ut. Billigare blev det men inte problemfritt. Övertagandet som gjordes av nykomlingen Svensk Dos, blev turbulent med både sena leveranser och utlämningsställen som saknade kontrakt. 

Region Skåne var också föremål för uppmärksamhet för sitt rabattavtal om TNF-hämmare med företaget UCB Pharma. TLV anser att avtalet strider mot lagen om offentlig upphandling och frågan väntar i slutet av juni på att avgöras i domstol. Stockholms läns landsting, som också haft ett avtal om rabatter på TNF-hämmare, fick rätt i Kammarrätten i Stockholm strax innan sommaren. Apoteken är däremot inte helt nöjda, eftersom avtalen kan innebära att de förlorar pengar.

När TLV har sagt nej till subvention för vissa nya dyra cancerläkemedel har landstingen i flera fall försökt få ner priserna genom att sluta egna avtal med läkemedelsföretagen. Men vad priset är vet vi inte eftersom avtalen är sekretessbelagda. Trots att de är omdiskuterade lär vi se fler hemliga avtal under hösten. Landstingen jobbar också inom ramen för Elisprojektet med att hitta en gemensam strategi för liknande avtal.

Apotekssverige fortsatte att gunga
Det finns fortfarande en del att reda ut efter omregleringen av apoteksmarknaden. En viktig fråga är glesbygdsstödet. Den sista mars gick apoteksaktörernas åtaganden att driva apotek i glesbygd ut och redan den 1 april stängdes det första glesbygdsapoteket. Kronans Droghandel sade sig inte kunna driva vidare apoteket i Lima ens med extra stöd. När det gäller övriga glesbygdsapotek har kedjorna avvaktat hur stödet ska utformas. I mitten av juni kom så TLV med beräkningar om att 57 apotek kan få dela på totalt 20 miljoner kronor i stöd. Om det räcker kvarstår att se. 

Apoteken fortsätter kämpa för bättre vinstmarginaler och trenden går mot att större är bättre. I början av april blev det offentligt att Oriola-KD köper Medstops apotek och Apotek hjärtat köper Vårdapoteket. I och med uppköpen kommer Kronans Droghandel att ha 287 apotek och Apotek hjärtat 303, jämfört med Apoteket ABs omkring 370. Dessutom passade Docmorris på att byta namn på sina 77 apotek till Lloyds precis innan sommaren.

En rapport från Statskontoret visar att regeringen har en bit kvar innan målen med omregleringen har uppfyllts. Tillgängligheten har ökat skriver man, men servicen har blivit sämre och bristen på kompetensutveckling för personalen riskerar att leda till sämre patientsäkerhet. Dessutom konstateras i rapporten att målet om mångfald på apoteksmarknaden ligger i farozonen då marknaden är väldigt tuff för mindre aktörer.

Utredning pågår
Strax efter påsk kom det andra delbetänkandet i Läkemedels- och apoteksutredningen. Den innehöll förslag om att patienter ska kunna neka byte till läkemedel som har sämre ersättningsskydd och att Apoteket Farmaci ska bli kvar inom Apoteket AB. Det tredje och sista delbetänkandet väntas till hösten men utredaren Sofia Wallström har då lämnat uppdraget för att bli generaldirektör på TLV.

Influensasäsongen 
Det var en långdragen influensasäsong där bland annat svininfluensan, H1N1, kom tillbaka. Men många svenskar hade fortfarande ett gott skydd tack vare tidigare vaccination med Pandemrix, Men som vi fått erfara finns det risker förknippade med Pandemrix. Läkemedelsverket presenterade i slutet av mars en rapport där man kunde konstatera att vaccineringen inte bara ökar risken för narkolepsi hos barn och ungdomar, utan det finns även en ökad risk för personer upp till 30 års ålder. Vaccinet ökade däremot inte risken för några andra neurologiska och immunrelaterade sjukdomar. Exakt vad som orsakar sjukdomen utreds fortfarande.

Men det finns andra orosmoln på influensahorisonten. En ny influensa, H7N9, dök upp i Kina och från Saudiarabien rapporteras allt fler fall och dödsfall av det nya coronaviruset MERS. 

Bakslag och framgång för hivpatienter
Efter år av misslyckanden i kampen mot hiv rapporterade en amerikansk läkare att hon lyckats bota ett litet barn från sin hivinfektion med mycket tidig och kraftig medicinering. En liten grupp franska patienter har också kunnat vara utan medicinering utan att viruset återvänt, även detta på grund av mycket tidig behandling. Men tveksamhet råder i forskarvärlden som menar att det är allt för tidigt att förklara patienterna botade.

En dålig nyhet för hivforskning var att ännu ett försök med ett hivvaccin misslyckades och projektet skrotades. Men däremot har förebyggande behandling visat sig kunna minska risken för hiv hos sprutnarkomaner, som är en högriskgrupp för hiv.

Myndigheten och pressmeddelandet
Mer än ett och ett halvt år efter att Läkemedelsverket förbjöd Boehringer Ingelheims pressmeddelande om Pradaxa kom Förvaltningsrätten fram till att det beslutet var korrekt. Pressmeddelandet var att betrakta som marknadsföring och journalister ska enligt domen anses tillhöra allmänheten. Läkemedelsföretaget har överklagat och både läkemedelsföretag och journalister väntar på vad nästa instans säger.

På läkemedelsfronten
Det har godkänts en hel del nya läkemedel i EU under det första halvåret. Några av dem är Perjeta mot HER2-positiv bröstcancer, Selincro mot alkoholberoende och Zaltrap mot metastaserad kolorektal cancer. Några bakslag har däremot drabbat bland annat Alzheimerområdet. Baxters Gammagard höll inte måttet i en fas II-studie och Eli Lilly har stoppat utvecklingen av sin BACE-hämmare på grund av leverpåverkan. 

Fortsatt omstrukturering
Astrazeneca har fortsatt att skära ner och stuva om. I mars kom beskedet att anläggningen i Mölndal blir center för forskning och utveckling av små molekyler och en av tre som företaget satsar på. De andra är Gaithersburg i USA och Cambridge i Storbritannien. Däremot försvinner totalt 1 600 tjänster under året från företaget, främst i USA och Storbritannien.

Att Abbott delades upp i två varav Abbvie är nytt och forskningsbolaget Medivir sålt dotterbolaget Cross Pharma till kontraktstillverkaren Unimedic är andra inslag från halvåret.

Vi börjar sommaren med en hel del frågetecken, men förhoppningsvis kommer ett domslut om Region Skånes rabattavtal ge landstingen klarhet i vilken möjlighet de har till egna avtal. Det sista delbetänkandet i apoteksutredningen är också viktigt för att komma vidare med utvecklingen av apoteks- och läkemedelsmarknaden. Och vem vet, kanske ser vi ytterligare stora affärer mellan apoteksbolagen innan året är slut.

Trevlig sommar!  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng