Annons

Turbulens kring atenolol

Betablockeraren atenolols skyddande effekter ifrågasätts i en artikel i Lancet bara knappt tre veckor efter publiceringen av SBU-rapporten om högt blodtryck. Publiceringen har kritiserats då artikeln är skriven av tre av projektgruppens medlemmar.

9 nov 2004, kl 18:22
0

Författarna, med Lars Hjalmar Lindholm i spetsen, som också var ordförande i SBU:s hypertonigrupp, hade informerat SBU att studien gjordes och skulle publiceras. Däremot inte om resultaten.

? Vi gjorde den här metaanalysen efter det att analysen i SBU-gruppen var avslutad. Därför såg vi inget behov att i detalj informera SBU om resultaten. Dessutom visste vi inte när artikeln skulle publiceras i Lancet. Den kom olyckligtvis mycket tidigare än vi trodde, säger Lars Hjalmar Lindholm.

Han berättar vidare att från det att SBU-rapporten var skriven och färdig har det tagit runt ett halvår att få ut den.

? Det ska granskas, korrekturläsas, ändras, layoutas och korrekturläsas igen innan den kan tryckas och publiceras.

Men Lars Hjalmar har förståelse för den uppståndelse publiceringen i Lancet har orsakat.

? Visst har jag det, men jag kan inte i detalj diskutera en kommande artikel i Lancet. Dessutom fick vi besked först den 25 oktober att den skulle publiceras den 6 november.

Nina Rehnqvist, direktör vid SBU, vill tona ner uppståndelsen.

? Jag tycker inte att artikeln påverkar slutsatserna i SBU-rapporten. Jag tycker också att vi har varit så pass informerade som man kan kräva.

Hon berättar vidare att man på SBU visste om att det var en artikel på gång om atenol.

? Men vi kände inte till några resultat, säger Nina Rehnqvist.

Lars Hjalmar Lindholm deltog på Lok-mötet på Arlanda den 18 oktober, fem dagar efter offentliggörandet av SBU-rapporten, då Lok:s konsensusuttalande om hypertonibehandling skrevs.

? Jag sa då att jag är tveksam till atenolol, utan att delge några resultat, säger Lars Hjalmar Lindholm.

? Han nämnde att de hade en publikation om atenolol på gång. Vi lyssnade till SBU-gruppens slutsatser och skrev sedan rekommendationen själva, säger Ola Ohlsson, dåvarande ordförande i Lok.

Lok:s rekommendation gick ut som pressmeddelande och har spridits vidare av många läkemedelskommittéer runt om i landet. Kommittér som idag känner sig lite dragna vid näsan.

? Utan min vetskap eller deltagande har Lok själva rekommenderat atenolol i sitt uttalande. Jag tror faktiskt inte att vi skulle fått denna uppståndelse om inte Lok lagt in atenolol i sitt konsensusuttalande, kommenterar Lars Hjalmar Lindholm.

Ola Ohlsson ser idag metaanalysen mer som ett intressant debattinlägg.

? Varken SBU-rapporten eller vår rekommendation påverkas av denna metaanalys. Men visst hade det varit bra om resultaten delgetts SBU innan rapporten presenterades.

Ola Ohlsson menar att studierna som analyserats i metaanalysen inte från början hade designats för att värdera substansens hjärtskyddande effekt.

? Andra i handeln förekommande betablockerare har ej undergått samma metaanalys utefter dessa kriterier. Vi vet således inget om eventuella vinster med att byta till annan betablockerare. Rapporten pekar ej heller på några skadliga effekter med atenololbehandling och ifrågasätter inte medlets betablockerande effekt, säger han.

Helena Dahlgren var projektledare för SBU-rapporten om måttligt förhöjt blodtryck. Hon visste om att artikeln var på gång, men har inte sett någon anledning att reagera.

? Vi kan ju inte lägga munkavle på forskarna, eller förbjuda dem att forska vidare. Dessutom har vi faktiskt tonat ner betablockerarnas plats i SBU-rapporten, säger hon.

Enligt Nina Rehnqvist, kommer man nu att se över sina rutiner på SBU.

? Vi har redan idag bra rutiner och relationer med våra experter. De ska ange eventuella jäv och bindningar men vi ska se om vi behöver ändra det ytterligare.

Lars Hjalmar Lindholm hoppas att man ändå kan se positivt på hela händelsen.

? Jag har svårt att se att folk blir så upprörda för att vi granskar gamla läkeemdel. Det viktigaste är ju trots allt vad vi gör för våra patienter, säger Lars Hjalmar Lindholm.