Tredje vaccindos till stora grupper av äldre
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och socialminister Lena Hallengren (S) håller pressträff om covid-19.

Tredje vaccindos till stora grupper av äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en tredje vaccindos för ytterligare grupper i befolkningen.

28 sep 2021, kl 16:15
0

Äldre på särskilda boenden, personer som har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 80 år eller äldre ska erbjudas en tredje dos av vaccin mot covid-19. Det meddelande Folkhälsomyndigheten och regeringen vid en presskonferens på tisdagen.

Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos till vissa grupper med kraftigt sänkt immunförsvar.

Tredje vaccindos efter sex månader

Den nya rekommendationen om en tredje vaccindos till äldre personer är en följd av den kontinuerliga uppföljningen av vaccinskyddets varaktighet. Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns vissa tecken på att skyddet avtagit och behöver förnyas hos de äldsta och sköraste.

– Vaccinerna ger fortsatt ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, men vi kan se en ökad andel som insjuknar trots två doser vaccin, främst bland dem som är 80 år och äldre. Vi har även fått rapporter om utbrott av covid-19 på särskilda boenden, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Vaccineringen med den tredje dosen av äldre ska kunna starta omgående. Påfyllnadsdosen kan ges om det har gått minst sex månader sedan personen fick den andra dosen.

– Just nu är det inte aktuellt med en tredje dos till ytterligare grupper. Men vi följer situationen kontinuerligt och ändrar rekommendationen om läget förändras, sa Johan Carlson.

Vaccinationstäckning bland vårdpersonal i fokus

Han och socialminister Lena Hallengren framhöll också att den tredje dosen inte får vara den enda åtgärden för att skydda sköra personer inom äldreomsorgen från att smittas av covid-19.

– Det är mycket viktigt att regioner och kommuner fortsätter att arbeta för att höja vaccinationstäckningen, särskilt i områden och grupper där den ännu är lägre än i övriga befolkningen, sa Lena Hallengren, S.

– Både personal och närstående kring sköra äldre behöver vara dubbelvaccinerade.